Klub naszej ziemi w:

Zespole Szkół Specjalnych w Warcie

Zaloguj się:

O Klubie...

Opiekun(owie): Halina Woźniak, Monika Sobczyk

Ostatnio w klubie

Sprzątanie świata.

Akcja „Sprzątania świata” jest największą w kraju ekologiczną kampanią społeczną
i stałym punktem kalendarza działań w wielu gminach, szkołach i organizacjach. W całej Polsce w akcji corocznie uczestniczy 1,5 – 2 miliony osób, a na całym świecie około 40 milionów. Tak jak i w ubiegłych latach, tak i w tym roku uczniowie oraz nauczyciele ZSS w Warcie dołączyli do 40milionowej grupy osób niosących pomoc naszej planecie.

 We wrześniu w naszej szkole została przeprowadzona akcja Sprzątanie Świata pod hasłem „Nie ma śmieci- są surowce”. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa  oraz wyznaczeniem głównego jej celu, mianowicie ukazania dzieciom skutków zaśmiecania „świata”, wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska, recyklingu. Mamy nadzieję, że w ten sposób zdobyte doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami. Wszyscy uczniowie naszej szkoły pozytywnie zmotywowani wzięli udział w porządkowaniu klas oraz pracowni szkolnych. Następnie podzieleni na grupy oraz zaopatrzeni w worki oraz rękawiczki pod opieką nauczycieli ruszyli zebrać śmieci na terenie otaczającym budynek oraz przy drogach prowadzących do naszej placówki. Dzięki zaangażowaniu naszych uczniów udało się wysprzątać ulice: 700-lecia, Sadową, Kazimierza Deczyńskiego oraz 3 maja. Ulice te głównie otaczają stadion „Jutrzenki Warta”(miejscowego klubu sportowego) naszą szkołę oraz cmentarz żydowski. Dzieciom nie spodobał się widok jaki panował tuż przy obiekcie sportowym oraz cmentarzu- niezmiernie ważnych miejscach kultury religijnej oraz rekreacji. Ilość zebranych wokół śmieci mówi sama za siebie. Jak widać, nie do wszystkich ludzi dotarł apel, aby dbać o swoje środowisko. Pewnie upłynie jeszcze wiele czasu, nim ludzie zrozumieją, jak ważnym jest dbanie o czystość otoczenia i jakie mogą być tego skutki w przyszłości.

 Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątania świata” wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. 

Rok szkolny 2017/2018:

Rok szkolny 2016/2017: