Klub naszej ziemi w:

Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie

Zaloguj się:

O Klubie...

Opiekun(owie): Iwona Sekuła - Jastrzębska, Renata Szutowicz, Żaneta Milewska

Szkoła 102 „Z Przedwiośnia” to miejsce do którego uczęszczają dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnościami sprzężonymi).

Szkoła od wielu lat podejmuje działania z zakresu ekologii w sposób bardzo aktywny rozpoczynając swą działalność we wrześniu z pierwszym dniem rozpoczynającym rok szkolny a kończąc ostatniego dnia roku szkolnego a nawet dłużej – podczas wspólnych wakacji.

Zajęcia prowadzone są w sposób zintegrowany, włączając do działań wszystkich uczniów nie zależnie od stopnia niepełnosprawności.

Wszyscy pracownicy szkoły starają się aby proponowane działania były ciekawe, kolorowe a przede wszystkim uwzględniające możliwości psycho - fizyczne uczestników.

„ JESTEŚMY OTWARCI NA NOWE PRZYJAŹNIE

ZAPRASZAMY DO NAS – RAZEM ZAWSZE RAŹNIEJ!!!!!!!!!!!!!!!”