Klub naszej ziemi w:

Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie

Zaloguj się:

O Klubie...

Opiekun(owie): Magdalena Machno, Iwona Byjoś

Klub Naszej Ziemi  powstał w  Zespole Szkół im. UNICEF   we wrześniu 2014 roku.

Naszym celem są działania ekologiczne oraz opieka nad terenem zieleni w pobliżu szkoły.

Od niedawna w naszej szkole istnieje ogród polisensoryczny - miejsce bezpośredniego spotkania naszych uczniów z przyrodą i poznawania jej wszystkimi zmysłami.

Pragniemy, aby nasi wychowankowie byli aktywni zarówno w codziennym życiu jak i działaniach mających chronić naturalne środowisko.