Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

Zaloguj się:

"Wybieram wodę" - zajęcia terenowe w Lesie Łagiewnickim

Badanie jakości wody z czterech ujęć – zajęcia terenowe w Lesie Łagiewnickim.

15 listopada br. grupa uczniów z klasy Vb postanowiła dokonać poboru wody z czterech ujęć  w Lesie Łagiewnickim. Las ten, to największy w Europie (1205ha), unikatowy park miejski, położony w granicach Łodzi (zaledwie kilka km od naszej szkoły, znajdującej się w centrum). Wewnątrz niego wyodrębniono  Rezerwat Las Łagiewnicki. Las Łagiewnicki, to także część Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
Łódź jest miastem wyjątkowym. W jej granicach płynie 19 rzek i strumieni, posiadających nazwy. Część z nich jest niewidoczna, gdyż zostały poprowadzone kanałami.  W dawnych wiekach, dzięki zasobom wody i drewna, jak również poprzez działania ludzi, którzy te walory zauważyli i opisali (m.in. Stanisław Staszic, czy Rajmund Rembieliński) -  Łódź stała się wielkim miastem przemysłowym( w XIX w.  w przeciągu stulecia liczba ludności zwiększyła się w Łodzi 600 krotnie – nieporównywalny wzrost demograficzny w skali całej Europy). Dzięki tym walorom zyskała miano „ Ziemi Obiecanej”, co znalazło wyraz w literaturze. Obecnie miasto liczy ok. 699 tys. mieszkańców, zajmując  trzecie miejsce w kraju.

 Uczniowie zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt, pobrali wodę :

- ze stawów przepływowych;
- z zastoiska przy stawach;
- z rzeki Łagiewniczanki;
- ze studni głębinowej położonej przy Sanktuarium św. Antoniego i klasztorze
    oo. Franciszkanów;
Planowaliśmy również pobrać wodę ze źródła (słynącego z cudów) w kaplicy pod wezwaniem św. Antoniego (jednak pompa w studni jest wyłączona o tej porze roku);  pobór wody nastąpi wiosną.

Po powrocie do szkoły uczniowie pod mikroskopem obserwowali pobrany materiał – krople wody z czterech ujęć. Dokonali analizy jej jakości. Uświadomili sobie, że na jakość wody wpływa wiele czynników, m.in. działalność człowieka. To od nas zależy stan środowiska leśnego, wód, powietrza, gleb oraz biosfery.
Podczas wędrówki na podstawie spostrzeżeń i badań opracowaliśmy ścieżkę biohydrologiczną oraz znaleźliśmy skarby dziedzictwa narodowego.

 Materiały zgromadzone w czasie zajęć terenowych zainspirowały nas do wzięcia udziału
 w ogólnopolskim programie edukacyjnym oraz konkursie „ Wybieram wodę”.

SAM_4895.JPG

Pobór wody ze stawu.

SAM_4902.JPG

Pobór wody z zastoiska.

SAM_4911.JPG

Znakowanie próbek.

SAM_4934.JPG

Badamy krople wody pod mikroskopem.

SAM_4983.JPG

Trasa naszej wyprawy.