Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

Zaloguj się:

Terenowa lekcja przyrody w dolinie rzeki Łódki

Dnia 19 kwietnia odbyła się terenowa lekcja przyrody w parku Helenów. Była to kontynuacja praktyczna lekcji, dotyczącej poznawania form ukształtowania terenu. Za pomocą niwelatora uczniowie klasy IVb wyznaczali na stoku doliny rzeki Łódki poziomice oraz obliczali jego wysokość.
 W przekroju doliny mogli zaobserwować terasy: zalewową i nadzalewową.

Rozpoznawali również florę i faunę parku. W alei wysadzanej dębami szypułkowymi, po zmierzeniu obwodu drzew, okazało się, że są to pomniki przyrody. Obliczenia nasze, przeprowadzone już po powrocie do szkoły, pozwoliły ustalić wiek drzew na ok. 138 lat.
To znaczy, iż aleja powstała w 1878r.
Przedstawicielami fauny w parku od zawsze są - pływające po stawach rzeki Łódki - kaczki krzyżówki.

Lekcja została przeprowadzona przez nauczycielkę przyrody p. Annę Gendek.

SAM_4627.JPG

Przystępujemy do pomiarów.

SAM_4619.JPG

Pierwsza poziomica na stoku doliny.

SAM_4623.JPG

Wyznaczamy kolejne poziomice.

SAM_4640.JPG

Pomiar obwodu drzewa.

SAM_4644.JPG

Uczniowie na moście nad Łódką.