Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

Zaloguj się:

Ścieżka patriotyczno - regionalna: flash mob przed dworcem Łódź Fabryczna - promujemy nasze miasto.

„Łódź sprawiła, że zacząłem marzyć”
 David Lynch

 

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Nr 111 w ŁODZI
PROMUJĄ NASZE MIASTO:

FLASH MOB  PRZED DWORCEM ŁÓDŹ FABRYCZNA

 

Łódź, wytypowana na kandydata do ubiegania się o zorganizowanie EXPO 2022, wybrana została nieprzypadkowo. Miasto leży na przecięciu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych (drogowych i kolejowych). „To jeden z największych na świecie „poligonów rewitalizacyjnych””.
Gwałtowny rozwój przemysłu włókienniczego w XIX wieku, spowodował w Łodzi 600 - krotny wzrost liczby mieszkańców i nie miał sobie równych w całej Europie.  To z tego powodu noblista Wł. St. Reymont, genialny obserwator, nazwał ją „Ziemią Obiecaną”.

Do dziś jest to miasto wyjątkowe :  
-  sięga do swoich wielokulturowych korzeni. Ślady mieszania się wpływów polskich, żydowskich, niemieckich i rosyjskich są widoczne również w Łodzi współczesnej. „Przemysłowa” Łódź powstała dzięki współpracy przedstawicieli czterech narodów, wyznawców odmiennych religii, posługujących się różnymi językami;

- jako jedyne w Polsce i jedno z nielicznych w Europie ma wiele rezydencji fabrykanckich. Duża liczba secesyjnych obiektów oraz ich wysoki poziom zadecydowały o przyjęciu Łodzi w 2006 roku do Reseau Art Nouveau Network (organizacji zrzeszającej miasta secesyjne);
- przebywało tu, mieszkało i nadal mieszka wiele znanych w Polsce i zagranicą osobistości;
- posiada największy miejski park w Europie – Las Łagiewnicki (1205 ha) oraz dużo innych parków i skwerów;

W 2007 roku Marek  Koralun podsumowuje wyjątkowość naszego miasta w wierszu  „Łódź jakiej nie znałem”.

„… Dziś znowu jestem gościem MIASTA ŁODZI
Miasta, co Czterech Kultur spadkobiercą
Czas sentymentu mego nie ochłodził
Do miejsc, które wciąż ciepłe w moim sercu
Do ulic, księgarń, parków, pałacyków
Secesji domów minionego wieku
Do przedmieść wolnych od reklamy krzyku
Gdzie zieleń sosen do nas się uśmiecha …”

W dniu 06.11.2017r. uczniowie naszej Szkoły z klas IIa, IIc, IIIc, IIId, IVa, IVb, Vb i VIb, razem z opiekunami, wzięli udział przed dworcem Łódź Fabryczna w akcji flash mob, związanej z promocją Łodzi. Akcja pod hasłem „City Re: Invented”, czyli „rewitalizacja miast jako warunek rozwoju aglomeracji na świecie” – miała wypromować Łódź na organizatora światowej wystawy EXPO 2022.

Bezpośrednio przed tym happeningiem, każda z klas spotkała się ze „swoim” licencjonowanym przewodnikiem.
Podążyliśmy ulicami naszego miasta, szukając:

- efektów współpracy  przedstawicieli czterech kultur mieszkających dawniej w Łodzi;
- miejsc, gdzie przebywał w Łodzi jeden z najwybitniejszych Polaków, Marszałek Józef Piłsudski ( prezydent Ignacy Mościcki na Jego pogrzebie w 1935r. powiedział: ”Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Czynami swymi budził u wszystkich – po krańce Polski – iskry tęsknot do wielkości”). Złożyliśmy hołd Marszałkowi przed Jego pomnikiem - nawiązując do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Na koniec dotarliśmy do przebudowanego dworca Łódź Fabryczna, gdzie spotkaliśmy uczniów z naszej oraz innych szkół łódzkich, a także przypadkowych przechodniów. Zgromadziliśmy się wszyscy w tym miejscu, aby ustawić się w kształt logo EXPO.
Akcja została nagrana, a film wysłany do Paryża, do komisji decydującej o tym, gdzie zorganizowane będzie EXPO w roku 2022.

Udział we flash mob przed dworcem Łódź Fabryczna był wyrazem poparcia dla kandydatury naszego miasta.

Nie wszystkie marzenia się spełniają. To nie Łódź zorganizuje tę wystawę, ale Buenos Aires w Argentynie (o prawo do organizacji wystawy Łódź rywalizowała z argentyńskim Buenos Aires i amerykańskim Bloomington (część Minneapolis). Przegraliśmy niewielką liczbą głosów. Mimo przegranej, Łódź zyskała rozpoznawalność na całym świecie, a na rewitalizację miasta został przeznaczony prawie miliard złotych
 (dokładnie 980,7 mln).

 

Za Julianem Tuwimem możemy napisać:
„… oświadczam: mój gród – to Łódź
To moja kolebka rodzima!..."

 

 flash mob (ang. błyskawiczny tłum) – określenie, którym przyjęto nazywać sztuczny tłum ludzi gromadzących się niespodziewanie
w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia. 

SAM_5423.JPG

Poznajemy historię miasta. Spotkanie z fabrykantami - ul. Piotrkowska.

SAM_5434.JPG

Zbiórka przed dworcem.

SAM_5468.JPG

Ustawiamy się do zdjęcia. Autor - Tomasz Stańczak - Gazeta Wyborcza Magazyn Łódź.

SAM_5474.JPG

Logo EXPO 2022 .Autor zdjęcia Łukasz Kasprzak - Dziennik Łódzki.