Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

Zaloguj się:

"Od granatu do łodzika" - wycieczka po regionie łódzkim.

W dniu 22 kwietnia uczniowie z klas IVb i Va uczestniczyli w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
 w wycieczce po regionie łódzkim, zatytułowanejOd granatu do łodzika”.
 Wyposażeni w sprzęt do eksploracji: kamizelki odblaskowe, młotki i dłutka, sita do przesiewania najdrobniejszych
 skamieniałości, okulary ochronne – chroniące oczy przed odłupkami, buty zabezpieczające przed wpadaniem piasku;
 zwiedzaliśmy wyłączoną już z eksploatacji kopalnię piasku i żwiru „KOSMIN”.
Przewodnik wprowadził nas w tematykę geologiczną, genezę powstania złoża i zasięg lodowca skandynawskiego
 – sprawcy jego powstania.
Mogliśmy zobaczyć i dotknąć wapieni paleozoicznych z syluru i dewonu z ortocerasami, czyli łodzikami (głowonogami).
Granaty natomiast widoczne były w gramlitach i gnejsach; magnetyczny doleryt reagował na magnes
.
 Widzieliśmy również koralowce: favosites i halysites, czerwone piaskowce oraz inne skały i skamieniałości.
Duże wrażenie wywarł na nas granit alandzki rapakiwi, datowany na 1,7 mld lat.

Słoneczna pogoda sprzyjała młodym geologom in spe.

Zdjęcia dokumentują poszukiwania łodzików i granatów.

SAM_4694.JPG

Przewodnik - geolog prezentuje uczniom znalezione minerały.

SAM_4700.JPG

Przesiewanie to jedna z metod poszukiwania okazów.

SAM_4705.JPG

Staramy się dostać do środka skały!

SAM_4707.JPG

Nie było łatwo...

SAM_4711.JPG

Oto ekipa młodych odkrywców.