Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

Zaloguj się:

Sprzątanie Świata

W dniach 20 – 22 września 2013r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr111 w Łodzi, odbyła się 20 edycja ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”.

Z tej okazji klasa Vc przygotowała dla uczniów klas IV-VI apel poświęcony tej akcji. Zwróciliśmy uwagę na sposób segregowania odpadów w domu i w szkole oraz przypomnieliśmy o sposobach oszczędzania wody, energii elektrycznej i wynikających z tego korzyściach dla ludzi i środowiska.

Jednym z elementów udziału uczniów w akcji było wykonanie plakatów.

W tym roku szkolnym do czynnego udziału w akcji przystąpiły klasy: 0ab, Id, IIIa, Vbc, VIb.

Sprzątaliśmy teren w pobliżu szkoły oraz okolicznych parkach.

Była to świetna okazja do poprowadzenia i utrwalenia edukacji ekologicznej, a także „odkryć” przyrodniczych, kulturowych, historycznych, turystycznych…

Udział dzieci i młodzieży w „Sprzątaniu Świata” powoduje wyrabianie i utrwalanie dobrych nawyków ekologicznych na przyszłość.

SAM2466

Apel dotyczący akcji "Sprzątania Świata"

SAM2468

Uczniowie wykazywali zainteresowanie treścią plakatów

SAM2472

Czynny udział w akcji