Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

Zaloguj się:

NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UŁ

Dnia 15 maja br. grupa uczniów z klas IVa, VIa i VIb  w ramach 18 Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki odwiedziła Wydział Nauk Geograficznych UŁ.
W hollu Wydziału zapoznaliśmy się z wystawą poświęconą turystyce regionu łódzkiego. Obejrzeliśmy propozycje tras przeznaczonych
do różnego rodzaju turystyki: pieszej, rowerowej, autokarowej. Proponowane miejsca zawierały nie tylko krajobrazy stworzone przez naturę, lecz również elementy powstałe w wyniku działalności gospodarczej człowieka. Mogą się one stać inspiracją do planowania naszych wycieczek szkolnych.

Mieliśmy również możliwość obejrzenia okazów skał z dawnych epok geologicznych oraz stację meteorologiczną, zlokalizowaną w terenowym Muzeum Geologicznym, gdzie geologię i meteorologię zgłębiają studenci geografii UŁ.

SAM_5586.JPG

Przed wejściem na Wydział Nauk Geograficznych UŁ.

SAM_5579.JPG

SAM_5577.JPG

Ekspozycja tras turystycznych.

SAM_5584.JPG

Klatka meteorologiczna do prowadzenia pomiarów składników pogody.

SAM_5580.JPG

My na tle imponujących rozmiarów eratyka.