Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

Zaloguj się:

Europejski Dzień Ptaków

W niedzielę, 4 X 2015 roku, w Europejskim Dniu Ptaków uczniowie klas IVb, Va, VIb wyruszyli do LASU ŁAGIEWNICKIEGO.
 Wzgórze na Rogach to świetny punkt obserwacyjny. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała naszym zamiarom. Zaobserwowaliśmy liczne gatunki: kwiczoły, gołębie grzywacze, mazurki, sikorki bogatki, sikorki modre, jak również inne pojedyncze okazy. Najliczniejszą grupę stanowiło stadko kwiczołów w liczbie ok. 70 sztuk.
 Na zakończenie wyprawy dzieci wzięły udział w quizie z wiedzy o ptakach i ich zwyczajach. Nagrodami były kolorowe wydawnictwa
 na ten właśnie temat.
Pełni pozytywnych wrażeń wróciliśmy do szkoły. 

SAM_4142.JPG

Obserwujemy ptaki przez lunetę

SAM_4141.JPG

Adrianowi w obserawcji ptaków towarzyszy tata.

SAM_4145.JPG

Oto nasza ekipa z nagrodami za udział w quizie.