Szkoła Podstawowa nr 56 w Bydgoszczy

Zaloguj się:

ZBIÓRKI PŁYT, BATERII, NAKRĘTEK, MAKULATURY

Od paru lat szkoła włącza sie w akcje organizowane przez WGKiOŚ m.in. zbiera płyty, makulaturę, baterie i nakrętki. Zbiórki są włączone do konkursu szkolnego "SUPERKLASA" , a czuwają nad tym koordynatorzy wybrani spośród nauczycieli. Za nakrętki i makulaturę odpowiada p. Beata Ciężki - nauczyciel wychowania fizycznego, za płyty p. Elżbieta Muzolf - nauczyciel bibliotekarz, za baterie p. Anna Galwas- rewalidator.

Tradycją jest również fakt, że uczniowie, którzy wyróżnią się w zbiórkach pod koniec roku otrzymują dyplomy oraz medal z napisem "Młody Ekolog".