Szkoła Podstawowa nr 56 w Bydgoszczy

Zaloguj się:

Sprzątanie Świata 2015

W dniach 16-20 października br. roku uczniowie SP 56 w Bydgoszczy wraz z wychowawcami wyruszyli , aby oczyścić ze śmieci Wzgórze Wolności. Na apelu zostały rozdane worki i rękawice. Koordynatorem akcji była jak co roku  p. Beata Ciężki – nauczyciel wychowania fizycznego. Akcja zbierania śmieci przebiegała sprawnie, gdyż każda klasa miała wyznaczony teren sprzątania.

W szkole zostało zapplanowanych i zrealizowanych szereg działań z okazji Dnia Sprzątania Świata.

MALI TWÓRCY – NASZA PLANETA

Najmłodsi uczniowie SP 56 z kl. 0 nie tylko uczestniczyli w Sprzątaniu Świata, ale również pod okiem swojej wychowawczyni
p. Joanny Adamskiej – Hoffy wykonały prace plastyczne przedstawiające naszą planetę oraz jesienne drzewa. Wytwory uczniów można było podziwiać na gazetce „Mali Twórcy”, a ich wykonanie zostało poprzedzone pogadanką na temat ochrony środowiska.

ZIEMIA W NASZYCH KOLOROWANKACH

 W klasach I i II Sprzątanie Świata zostało uwieńczone pogadankami na temat sposobów dbania o środowisko oraz pokolorowaniem przez uczniów rysunków przedstawiających zachowania proekologiczne. Najładniejsze i najbardziej starannie wykonane kolorowanki zostały wywieszone na parterze szkoły.

ROWERAMI WYRUSZAMY I   PRZYRODĘ PODZIWIAMY

 Hasłem przewodnim tegorocznej Akcji Sprzątania Świata była wyprawa. Nawiązując do niego uczniowie klas III pod okiem wychowawców wykonali plakaty w formacie A2 dowolną techniką plastyczną. Prace przedstawiają rowerowe wyprawy, których celem jest obcowanie z przyrodą i uczenie się postawy szacunku wobec jej praw.

WYPRAWA TO NIE TAKA ŁATWA SPRAWA

 Zadaniem klas IV było samodzielne wykonanie albumów plastyczno – literackich ukazujących wyprawę na łono natury. Uczniowie mieli za zadanie pokazać piękno przyrody w trakcie różnego rodzaju wycieczek: górskich, nadmorskich, leśnych itp. oraz pozytywne aspekty dbania o środowisko przez tury(czyste zbiorniki wodne, niezaśmiecona okolica, bezpieczne lasy itp.)

LUDZIE PRZED LUDŹMI CHRONIĄ PRZYRODĘ

 Uczniowie klas V mieli za zadanie przygotować klasowe gazetki ścienne z okazji Dni Sprzątania Świata. Hasłem przewodnim gazetek stała się ochrona przyrody. Pierwszym etapem była praca domowe, która polegała na zebraniu materiału dotyczącego ochrony środowiska, a następnie na godzinach wychowawczych uczniowie pod okiem wychowawcy złożyli gazetkę w całość.

PRZYRODA NA KARTACH KSIĄŻEK

 Pani Elżbieta Muzolf – nauczyciel bibliotekarz  przygotowała w bibliotece wystawę książek, które w sposób szczególny pokazują piękno przyrody. Wśród wystawionych pozycji znalazły się przede wszystkim  książki przygodowo – podróżnicze,  które w szczególny sposób ukazują motyw wyprawy, w czasie której można podziwiać faunę i florę naszej planety.

O EKOLOGII W ŻARTACH I NA SERIO

 Na III piętrze w SP 56 wisi tablica, na której pojawia się cykliczna gazetka ścienna „O ważnych sprawach”, której opiekunem jest p. Anna Galwas. Z okazji Światowego Dnia Sprzątania Świata została na tablicy wywieszona gazetka zatytułowana „O ekologii w żartach i na serio”. Uczniowie mogli nie tylko pośmiać się z dowcipów i zabawnych rysunków dotyczących ekologii i ochrony środowiska, ale również poczytać wypowiedzi znanych ludzi np. Alberta Einsteina, czy Hipokratesa na temat przyrody. Gazetkę upiększały zdjęcia ukazujące piękno naszej planety.