Szkoła Podstawowa nr 56 w Bydgoszczy

Zaloguj się:

PODSUMOWANIE NASZYCH DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH I PROZDROWOTNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

  W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 w szkole zostały podjęte liczne działania mające na celu promowanie zdrowego i ekologicznego trybu życia. Oferta zajęć, konkursów, imprez była skierowana zarówno do uczniów naszej szkoły,  uczniów z innych placówek, jak i do rodziców.

 Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w:

  • 22 projektach (o zasięgu ogólnopolskim, miejskim oraz  realizowane w ramach zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych);
  • 16 akcjach (o zasięgu ogólnopolskim, miejskim oraz realizowane z inicjatywy nauczycieli uczących w naszej szkole);
  • 9 konkursach (5 o zasięgu miejskim,  1 o zasięgu międzyszkolnym, 3 szkolnych).

          W ramach promocji zdrowego i aktywnego stylu życia uczniowie uczestniczyli i reprezentowali szkołę w 10 różnorodnych zawodach sportowych. W ramach tych działań uczniowie aktywnie uczestniczyli w cotygodniowych czwartkach atletycznych.

            Dużym sukcesem szkoły było zajęcie II miejsca w akcji Sprzątanie Świata  pod hasłem "Podaj dalej… drugie życie odpadów.

          Jednym z większych projektów, który udało się opracować i zrealizować był projekt w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego: ZIELONE PŁUCA BYDGOSZCZY – PRZYRODA MI NIE JEST OBCA.

        W okresie od września 2016r. do stycznia 2017r. uczniowie uczestniczyli  w 11 wycieczkach o tematyce  ekologicznej lub prozdrowotnej. Podczas wyjść poznali między innymi pracę sadownika, jesienne prace w polu. Zapoznali się z niektórymi pomnikami przyrody w Bydgoszczy, pracą leśnika, farmaceuty.

           Tematyka ekologiczna i prozdrowotna, była również omawiana na lekcjach przyrody, godzinach wychowawczych na lekcjach w klasach 0-III oraz podczas zajęć w świetlicy szkolnej. Między innymi omawiano takie zagadnienia jak: zdrowe odżywianie, aktywny wypoczynek, zdrowy tryb życia, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, bezpieczeństwo w szkole oraz podczas ferii.

W II semestrze w szkole zostały podjęte liczne działania mające na celu promowanie zdrowego i ekologicznego trybu życia. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w:

  • 5 akcjach szkolnych i 11 pozaszkolnych,
  • 6 projektach szkolnych i 6 pozaszkolnych,
  • 10 konkursach szkolnych o charakterze ekologiczno-przyrodniczym i 1 międzyszkolnym, którego organizatorem była SP 56,
  • 14 konkursach o charakterze pozaszkolnym (1 ogólnopolskim, 2 wojewódzkich, 11 miejskich).

           Dużym sukcesem szkoły było zajęcie I miejsca w akcji „Dzień Ziemi” oraz IV miejsca w Bydgoszczy za całokształt działań ekologicznych. Szkoła za działania ekologiczne  pozyskała fundusze w kwocie 4.800 zł.

   Udział SP 56 w Klubie Ziemi i współpraca z Fundacją Nasza Ziemi zaowocowała  III miejscem w Polsce „Top 3 – Kluby Naszej Ziemi”.

       W II semestrze uczniowie uczestniczyli  w 16 wycieczkach o tematyce ekologicznej i 3 wycieczkach o charakterze  prozdrowotnym.

       Szkole został przyznany również grant ekologiczny na przyszły rok szkolny „CZYSTE POWIETRZE – DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE…”

       Na podkreślenie zasługuje fakt, że nauczyciele w II semestrze zorganizowali dodatkowo 15 innych działań o charakterze ekologicznym, do których zaliczyć można gazetki, wystawy, plakaty i zajęcia pozalekcyjne. Ponadto w Czwartkach lekkoatletycznych uczniowie zdobyli 46 medali, uzyskując tym samym 3 miejsce
w klasyfikacji bydgoskich szkół.