Szkoła Podstawowa nr 56 w Bydgoszczy

Zaloguj się:

GRANT EKOLOGICZNY 2017

Cieszymy się bardzo, ponieważ nasza szkoła jak w latach ubiegłych otrzymała Bydgoski Grant Ekologiczny. Tytuł projektu brzmi:

CZYSTE POWIETRZE – DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE…

Miejski projekt ekologicznych przedsięwzięć SP 56
w ramach tematu Bydgoskiego Grantu Ekologicznego:
„Zadbaj o czyste powietrze dla nas i przyszłych pokoleń”.

Projekt rozpocznie się we wrześniu 2017 r. Obejmuje między innymi konkursy szkolne i międzyszkolne, zajęcia dla przedszkolaków oraz grę terenową "Bieg po czyste powietrze".