Klub naszej ziemi w:

Klub Naszej Ziemi Ekobiałogardziaki w Białogardzie

Zaloguj się:

O Klubie...

Opiekun(owie): Jolanta Grębowska

Klub Naszej Ziemi " Ekobiałogardziaki" działa przy Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie. W jego skład wchodzi 22 uczniów z klas V-VI. Głównym celem Klubu jest kształtowanie aktywnych postaw wobec problemów najbliższego środowiska przyrodniczego. Zadania Klubu koncentrują się na udziale w akcjach ekologicznych, konkursach, zajęciach terenowych, wycieczkach.

Osiągnięcia Klubu:

 

  • 3 miejsce w ogólnopolskim V Zielonym Konkursie Klubów Naszej Ziemi w kategorii szkół podstawowych (2013)