Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach

Zaloguj się:

„Kolorowy Tydzień" w Jedynce

   W Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach zorganizowano Tydzień Ekologiczny poświęcony zagadnieniom Praw Dziecka. Każdy dzień tygodnia przebiegał pod innym hasłem:
  1. „Mam prawo do życia w czystym środowisku” – dzień zielony;
  2. „Mam prawo do miłości i przyjaźni” – dzień czerwony;
  3. „Mam prawo do opieki lekarskiej” – dzień biały;
  4. „Mam prawo do wyrażania własnych myśli i uczuć” – dzień żółty;
  5. „Mam prawo do marzeń” – dzień kolorowy.
   W tych dniach uczniowie przychodzili ubrani wg ustalonych kolorów. Odbyły się lekcje, podczas których dzieci zapoznawały się z poszczególnymi prawami, inspirowane przez nauczycieli swoje refleksje przelewały na papier w formie „mapy myślowej” i prac plastycznych. 
   Podsumowaniem Tygodnia Ekologicznego był apel, na którym zaprezentowano przedstawienia mówiące o ochronie lasów i wód. Niespodzianką był pokaz mody ekologicznej, w który zaangażowali się również rodzice uczniów. Wszystkie działania ekologiczne zostały nagrodzone. Podejmowane każdego roku akcje przekonują nas o tym, że ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego człowieka.
Wicedyrektor szkoły 
Honorata Kryszewska