Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Piłsudskiego w Gołdapi

Zaloguj się:

Zjawiska Przyrodnicze w różnych porach roku.

* Organizator konkursu - Klub Przyjaciół Przyrody przy SP nr 2 w Gołdapi 
* Osoba odpowiedzialna - nauczycielka Alina Oleszczuk
* Prace  można wykonać  w dowolnej technice i powinny mieć format A4 , A3lub A2
* Termin oddania  prac upływa 18 marca 2018 roku  
* Konkurs będzie odbywał się w czterech  grupach wiekowych: 
-dzieci w wieku przedszkolnym 
-klasy I-III
-klasy IV-VII
-dorośli
* Każda praca musi zawierać: imię, nazwisko i klasę/grupę autora pracy; imię i nazwisko nauczyciela 
* Wszystkie prace stworzą niepowtarzalną wystawę  na korytarzu szkolnym (Tablica Klubu Przyjaciół Przyrody-obok sali nr 20)
* Prace oceniać będzie Jury Konkursu (pracownicy szkoły)
* Kryteria oceny:
- zgodność z tematem  tegorocznego konkursu;
- samodzielność wykonania 
- pomysłowość ujęcia tematu 
- ogólna estetyka wykonania
* W każdej grupie wiekowej Jury przyzna: I, II i III nagrodę oraz 2 wyróżnienia .
* Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas XVI EDYCJI ZIELONYCH DNI W SZKOLE.

Organizatorzy: Klub Przyjaciół Ziemi "Przyjaciele Przyrody"
Alina Oleszczuk

tęcza.jpg