Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Piłsudskiego w Gołdapi

Zaloguj się:

Uczniowie wsłuchują się w serce lasu

W Szkole Podstawowej nr 2 odchodzimy od tradycyjnego schematu nauczania na rzecz doświadczeń, badań, eksperymentów, odkrywania, przeżywania i bezpośredniej obserwacji. To wszystko daje wiele satysfakcji i zadowolenia nauczycielom, rodzicom, uczniom i całej społeczności naszego środowiska. Współpraca z zaprzyjaźnionymi instytucjami przynosi wymierne efekty w postaci pogłębionej wiedzy o przyrodzie i ekologii. Nasi uczniowie często wychodzą poza mury szkolne. Każdy zaplanowany blok tematyczny jest okazją do poznawania świata. Nauka w ławkach już nie wystarcza do zaspokojenia dociekliwości i ciekawości dziecięcej. Inspiracją do napisania tego artykułu jest cykl zajęć przyrodniczych, profesjonalnie przygotowany przez leśnik Marzannę Konieczny. Działanie, doświadczenie i kontakt dziecka z rzeczywistością stanowią najciekawszą lekcję przyrody. Dziecko nie odróżni brzozy od dębu czy sikorki od dzięcioła zanim tego ich zauważy, nie dotknie lub nie usłyszy.

— Musimy dzieciom pokazywać naturę z bliska: las, rzekę, łąkę, glebę — mówi Marzanna Konieczny — Wtedy zrozumieją, co to jest natura, gdy ją poczują. Potwierdzają to uczniowie.
— Lubimy wycieczki- niespodzianki, którymi zaskakuje nas nasza pani Alina — mówią zgodnie dzieci z III a. Wsłuchiwanie się w serce lasu czy bezpośrednia obserwacja życia mrówek na długo zapada w dziecięcych serduszkach.
— Kocham przyrodę i zapraszam do Nadleśnictwa wszystkich tych, którzy czują to samo — dodaje Marzanna Konieczny. — Każde nowe zajęcia, nowy temat poruszony przez panią Alinę, który zainteresuje jej podopiecznych to wyzwanie, wymagające ode mnie dużego zaangażowania, ale dające wielen zawodowej i osobistej satysfakcji. Stąd tak liczne wizyty Przyjaciół Przyrody z klas Aliny Oleszczuk.

Wszystkie dzieci z Klubu Naszej Ziemi przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi kochają środowisko i są jej cząstką. Nauczyciele i rodzice robią wszystko, aby młode pokolenie potrafiło umiejętnie korzystać z darów planety Ziemi i aby zachwycało się jej pięknem. W kwietniu z okazji Święta Ziemi w Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi zaczynają się już kolejne Zielone Dni. Przed nami cykl spotkań, lekcji, konkursów i happeningów oczywiście z zaprzyjaźnioną od wielu lat placówką Nadleśnictwem w Gołdapi.