Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Piłsudskiego w Gołdapi

Zaloguj się:

Ślady renifera Rudolfa prowadzą do Żytkiejm...

A gdzie go szukać? Oczywiście blisko PKPR w Żytkiejmach. 
Jednym z głównych celów działalności Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach  jest prowadzenie edukacji ekologicznej. Park  stwarza możliwość aktywnej edukacji dzieciom. Tym razem pracownice parku pomogły nam  w tropieniu renifera Rudolfa. Zajęcia przybliżyły nam jakie zwierzęta możemy spotkać podczas poszukiwań, wysłuchaliśmy leśnego koncertu, eksperymentowaliśmy w komnacie tajemnic...
I tak po nitce do kłębka  finał poszukiwań nastąpił  w rezerwacie "Żytkiejmska Struga". Tam zdaliśmy sobie sprawę, że "wędrowiec" udał się w kierunku północnym.  W poszukiwaniach Rudolfa pomagał nam też prezes Gołdapskiego  Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi  pan Marcin Białous. Wiemy, że pan Marcin od wielu lat działa w stowarzyszeniu, jest też dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi, organizuje też akcję świąteczną "Bezdomna kartka" do której chętnie włączamy się każdego roku.
Dziękujemy pracownicom z PKPR paniom: Elżbiecie Gumowskiej Żanecie Słapińskiej, prezesowi Gołdapskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi panu Marcinowi Białousowi oraz zaangażowanym w opiekę rodzicom: Elżbiecie Brodowskiej, Marioli Serafin, Leszkowi Dawidowiczowi. 
Aby nasza współpraca nadal tak pięknie rozwijała się i owocowała:)

Żytkiejmy.JPG