Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Piłsudskiego w Gołdapi

Zaloguj się:

Program Zielonych Dni w szkole 2017

(oddziały przedszkolne i klasy I-VI)
Program XV Edycji Zielonych Dni w Szkole

I poniedziałek - (03.04.2017r.)
Dzień OCHRONY ZDROWIA - kolor  pomarańczowy (zdrowy styl życia)

* Konkurs proekologiczny ”WITAMINKI 2017” - klasy I-III Marzanna Chomiczewska
* Pogadanki na temat zdrowia, promocji zdrowego stylu życia- spotkania z pielęgniarką p. Beatą Łabanowską; sportowcami;dietetykiem;
* Zdrowo jemy - Trzymaj formę" - witaminkowe kanapki, warzywne sałatki, soki, desery z owoców  :)
* Liczenie wszystkich pomarańczowych (patrole w szkole Przyjaciele Przyrody IIIa)
* Pamiątkowe zdjęcie wszystkich pomarańczowych godzina 10.45 - parter tablica informacyjna Przyjaciół Przyrody przy sali nr 20)
* Galeria „ANTARKTYDA ,ARKTYKA,GRENLANDIA... MROŹNE KRAINY..." parter (tablica KLUBU PRZYJACIÓŁ ZIEMI) - sala nr 20

II wtorek - (04.04.2017r
Dzień MROŹNYCH KRAIN - kolor biały i niebieski (Alina Oleszczuk)
I część (godzina 09.00-10.00) - sala gimnastyczna 
* Wręczenie dyplomów "PRZYJACIELA SZKOŁY SP nr 2 w Gołdapi",
* Spektakl pt. ”ANTARKTYDA MROŹNA KRAINA .....” 
Podsumowanie konkursów: 
- „ANTARKTYDA ,ARKTYKA MROŹNE KRAINY..."
- „ROŚLINY NA KAŻDYM SZKOLNYM PARAPECIE”
- „GOŁDAP MIASTEM BEZ ELEKTROŚMIECI i BATERII"
wręczenie dyplomów "Superzbieracza Elektrośmieci "
* Pamiątkowe zdjęcie wszystkich Przyjaciół MROŹNYCH KRAIN
II część(10.00-11.30) - sala gimnastyczna 
* „MODNY STRÓJ 2017 - WYCZAROWANE Z ODPADÓW” - XV edycja konkursu

III środa - (05.04.2017r.)
Dzień Lasu-kolor  zielony

* liczenie wszystkich zielonych (patrole w szkole Przyjaciele Przyrody VIa)
* Warsztaty dla dzieci młodszych klasy I-III  „Ptaki  ...” - pracownicy Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach

8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 9.50 - 10.35 10.45 - 11.30 11.50 - 12.35
Ia, IIIb IIa i IIb
IIIa 
NIBYLANDIA 4-5latki

* WARSZTATY – klasy III i  IV-VI „Zwierzęta leśne” - leśnicy Nadleśnictwa Gołdap

8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 9.50 - 10.35 10.45 - 11.30 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13.45 - 14.25
IIIa IV Va Vb IIIb VIb VIa

* Pamiątkowe zdjęcie wszystkich zielonych-10.45 parter
* Akcja "Posadzić drzewko" - sadzenie drzewek na terenie ogródka przyszkolnego - leśnicy i dzieci

IV czwartek (06.04.2017) 
Dzień pozytywnej energii  – kolor żółty
* liczenie wszystkich żółtych (patrole w szkole)
* wybory najsympatyczniejszej dziewczynki i chłopca w każdej klasie
(spotkanie  najsympatyczniejszych z poszczególnych klas - godzina 8.00 sala nr 20)- Alina Oleszczuk
* "Bieg dla Ziemi" grupowe zajęcia sportowe w poszczególnych klasach
* konkurs dla klas IV-VI „Mazurska przyroda ,mazurska przygoda”– Małgorzata Wojciechowska –Gutowska (sala gimnastyczna)
* Prace plastyczne, inscenizacje „Słońce", "Żródła energii odnawialnej"
* Pogadanki na temat energii odnawialnej 
* Pamiątkowe zdjęcie wszystkich żółtych-10.45 parter
* porządkowanie terenu wokół szkoły

V piątek (07.04.2017r.)
Dzień Pomocy Strażakom-Stop wypalaniu traw -kolor czerwony
* liczenie wszystkich czerwonych (patrole w szkole Przyjaciele Przyrody VIa)
* Warsztaty dla dzieci  z klas IV-VI "PODRÓŻE DO AZJI"- spotkanie  z podóżnikiem Mirosławem Słapikiem

8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 9.50 - 10.35
VIa i VIb Va i Vb
IV

* WARSZTATY – warsztaty ze strażakami "Stop wypalaniu traw"

8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 9.50 - 10.35 10.45 - 11.30 11.50 - 12.35 13.45 - 14.25
IIa IIb
IIIa i NIBYLANDIA IIIb i 4-5latki
Ia i 6latki
VIa

* Pamiątkowe zdjęcie wszystkich czerwonych - 10.45 parter

VI
Termin ruchomy( kwiecień , maj lub czerwiec) kolory Ziemi 

Marsz ekologiczny ulicami miasta - "Miasto bez elektrośmieci ..." 
(Alina Oleszczuk; Małgorzata Wojciechowska-Gutowska; nauczyciele - wychowawcy SP nr 2 w Gołdapi; 
Nadleśnictwo Gołdap; Straż Pożarna w Gołdapi; zaproszeni goście)
* Pamiątkowe zdjęcia całej społeczności SP nr 2 w Gołdapi – podczas marszu

VII 
termin ruchomy (kwiecień-maj)
„DZIEŃ NATURY”
* WIOSENNE SPRZĄTANIE WARMII I MAZUR –SPRZĄTANIE LASU KUMIECIE i terenu wzdłuż rzeki Gołdapy
*Udział rodzin w festynie ekologicznym "Więcej Ruchu więcej zdrowia" współpraca  z zaprzyjaźnionymi placówkami

- Wspólne ognisko 
- Gry i zabawy ruchowe
- Pogadanki z leśnikami


ZAPRASZAMY:)
KLUB NASZEJ ZIEMI - PRZYJACIELE PRZYRODY SP2 GOŁDAP