Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Piłsudskiego w Gołdapi

Zaloguj się:

Polub Baterie-konkurs

Przyjacielu Przyrody, pamiętaj-jedna bateria wyrzucona do ziemi zanieczyszcza około 1m3 gruntu.
Akcja Zbiórki Baterii promuje potrzebę segregacji odpadów, a w szczególności potrzebę wyłonienia odpadów niebezpiecznych, jakimi są zużyte baterie i przynosi efekty w postaci coraz mniejszego zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Patronat nad akcją sprawują: Dominik Dobrowolski /podróżnik i ekolog współpracujący z naszą szkołą od kilku lat/ REMONDIS Electrorecycling Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Nadleśnictwo Gołdap.

Przyjaciele Przyrody -klasa Ia 
koordynatorka akcji- Alina Oleszczuk

t6.jpg