Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Piłsudskiego w Gołdapi

Zaloguj się:

*Namaluj Bałtyk:)

                     Szkolny  konkurs plastyczny
                               "Morze, nasze morze"

I. Cel konkursu

Popularyzowanie wśród dzieci  wiedzy o:
- morzu  oraz jego  gospodarczym wykorzystaniu
- ochronie środowiska naturalnego
- żeglarstwie
- ludziach morza (marynarze ,rybacy)

II. Czas trwania konkursu
 luty-marzec 2014

III. Uczestnicy
Uczniowie i przedszkolaki Szkoły Podstawowej nr 2 im .Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
Konkurs prowadzony jest w grupach:
*przedszkolaki i klasa I
*klasy II i III
*Klasy IV-VI

IV. Przebieg konkursu
1.Prace konkursowe przyjmowane są do  31 marca 2014 roku  w sali nr 20
2.Format prac  A4 lubA3
3.Technika dowolna.
Na odwrocie pracy powinny być umieszczone następujące informacje:
- tytuł pracy
 - imię i nazwisko autora
- klasa
 - imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.

Prace konkursowe ocenione zostaną przez jury.
 Wszystkie prace stworzą niepowtarzalną galerię ”Morze nasze morze” ,którą obejrzymy podczas Zielonych Dni 2014.

                                                  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIEJ
MALUJCIE,WYCINAJCIE,NAKLEJAJCIE,WYDRAPUJCIE…………………………….:)

                                                                                           Przyjaciele Przyrody”-klasa IIIa
                                                                                                                                  Alina Oleszczuk

 

DSCN2920

DSCN2921

DSCN2922