Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Piłsudskiego w Gołdapi

Zaloguj się:

Hej Mazury

Cel konkursu:
* promocja  terenu Mazur i ochrony przyrody
* zainteresowanie uczniów roślinami i zwierzętami jezior
* kreowanie aktywnej postawy chroniącej dziedzictwo przyrodnicze ( miejsce wypoczynku)
* rozwój wyobraźni i umiejętności uczestników konkursu
* konfrontacja artystyczna

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
* Organizator konkursu -Klub Przyjaciół Przyrody przy SP nr 2 w Gołdapi
* Osoba odpowiedzialna- nauczycielka Alina Oleszczuk
* Konkurs jest skierowany do dzieci  ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi i Przedszkola "Nibylandia" przy SP nr 2 w Gołdapi

* Prace  można wykonać  w dowolnej technice i powinny mieć format A4 lub  A3
* Termin oddania  prac upływa 31  marca 2016 roku 
* Konkurs będzie odbywał się w trzech  grupach wiekowych:
- dzieci w wieku przedszkolnym
- klasy I-III
- klasy IV-VI
* Każda praca musi zawierać: imię , nazwisko i klasę /grupę autora pracy ;imię i nazwisko nauczyciela
* Wszystkie prace stworzą niepowtarzalną wystawę  na korytarzu szkolnym  (Tablica Klubu Przyjaciół Przyrody-obok sali nr 20)
* Prace oceniać będzie Jury Konkursu( osoby z zaprzyjaźnionych placówek i pracownicy szkoły)
* Kryteria oceny prac:
- zgodność z tematem  tegorocznego konkursu;
- samodzielność wykonania pracy;
- pomysłowość ujęcia tematu ;ogólna estetyka wykonania
* W każdej grupie wiekowej Jury przyzna: I, II i III nagrodę oraz 2 wyróżnienia .
* Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone  podczas XIV EDYCJI ZIELONYCH DNI W SZKOLE. 

Organizatorzy: Klub Naszej Ziemi-Przyjaciele Przyrody
Alina Oleszczuk

ekologia5.JPG