Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Piłsudskiego w Gołdapi

Zaloguj się:

Dzień Leśnika

Wspólnie z gośćmi: leśnikami, pracownikami PKPR, burmistrzem Gołdapi, obejrzeliśmy widowisko ekologiczne „Jaś i Małgosia kontra Śmiecio-Jaga” przygotowane przez uczniów klasy VIb oraz IIIb pod kierunkiem Barbary Girtler i Anny Budzińskiej.

Współpraca-Szkoła Nadleśnictwo PKPR Burmistrz.JPG

Happeningi ekologiczne.JPG