Klub naszej ziemi w:

Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach

Zaloguj się:

O Klubie...

Opiekun(owie): Anna Puchacz

Jesteśmy małą, wiejską szkołą, do której uczęszczają dzieci z okolicznych miejscowości. Postawy i zachowania proekologiczne w naszej placówce są propagowane już od wielu lat.
Ich głównym celem jest aktywizowanie uczniów szkoły i społeczności lokalnej do podejmowania działań na rzecz najbliższego środowiska oraz prowadzenie edukacji przyrodniczo-ekologicznej poprzez działania praktyczne przynoszące namacalne  i wymierne korzyści.

Podczas jesiennych zajęć w terenie lokalizujemy dzikie wysypiska, tropimy „To, co najpiękniejsze”, czyli zakątki i miejsca warte obejrzenia. Nasi uczniowie na zajęciach koła ekologicznego  opracowali  ulotki dotyczące segregacji odpadów, szkodliwości wypalania traw oraz dzikich wysypisk, które  rozpowszechniamy wśród rodziców i mieszkańców wsi. Od początku roku szkolnego prowadzimy akcję zbiórki surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych. Jesienią rozpowszechniamy akcję „Ratujmy Kasztanowce” poprzez  wskazanie konkretnych form pomocy: przygotowanie plakatów informujących o sposobach zwalczania szkodników, zachęcanie do grabienia zaatakowanych pasożytem liści. W ramach akcji „Dokarmiamy zwierzęta zimą” gromadzimy pokarm i przy współpracy z pracownikami  nadleśnictwa umieszczamy w miejscach bytowania zwierząt.

Dzięki tym działaniom możliwe jest kształtowanie postaw ekologicznych od najmłodszych lat, a  nasi uczniowie doskonale wiedzą, co znaczy dbałość i odpowiedzialność za stan najbliższego środowiska naturalnego.

Ostatnio w klubie

2

Oszczędzamy energię

W szkole realizujemy projekt, którego celem jest oszczędzanie energii. Nasze działania rozpoczęliśmy od powołania zespołu do spraw energii. Nasi ekologiczni detektywi zaopatrzeni w odpowiednie urządzenia do pomiaru temperatury, natężenia oświetlenia i zużycia energii skrzętnie notowali  pomiary we wszystkich pomieszczeniach szkolnych. Na podstawie badań sporządziliśmy charakterystykę temperatur panujących w szkole i systematycznie ją sprawdzamy oraz opracowaliśmy listę urządzeń, które zużywają najwięcej prądu w szkole. Na wyznaczonych zajęciach dzieci prezentowały wykonane plakaty, doświadczenia  oraz zdobytą wiedzę, stając się dzięki temu ambasadorami ekologicznych postaw wśród rówieśników. Sporządziliśmy ankietę o oszczędzaniu energii w szkole i w domach, którą przeprowadzimy wśród mieszkańców okolicznych miejscowości.