Klub naszej ziemi w:

Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Strzelcach

Zaloguj się:

O Klubie...

Opiekun(owie): Małgorzata Adamowska

Szkolny Klub Młodego Ekologa powstał w Szkole Podstawowej w Strzelcach wraz z początkiem roku szkolnego 2012/2013. Jest on odpowiedzią na rosnące zainteresowanie uczniów przyrodą, zagrożeniami, jakie niesie działalność człowieka oraz jej ochroną. W roku szkolnym 2015/2016 otrzymał status Szkolnego Klubu Naszej Ziemi i działa pod patronatem Fundacji Naszej Ziemi. Kluby te to grupy zapaleńców: dzieci, młodzieży i dorosłych, którym nie jest obojętny los otaczającego środowiska.

Założeniem Klubu jest wykorzystywanie każdej, tak spontanicznej, jak i organizowanej sytuacji wychowawczej w celu uwrażliwiania dzieci na piękno przyrody i przygotowanie do świadomej jej ochrony, a także rozwijanie nawyków zdrowego i aktywnego stylu życia.

Celem głównym Klubu jest rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska, kształtowanie kultury obcowania z przyrodą podczas wycieczek i zajęć w terenie oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

W naszej szkole od lat prowadzone są akcje promujące działania ekologiczne, jak chociażby Sprzątanie Świata, Święto Drzewa, Dzień Ziemi, Dzień Wody. Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach ekologicznych z nie małymi sukcesami. Realizowane były projekty edukacyjne, jak chociażby "Skąd się bierze woda w kranie?, "W kontakcie z energią" oraz zadania projektowe w ramach Szkoły z Klasą. Pochwalić się możemy wieloletnią pracą w Ogólnopolskim Programie "Trzymaj Formę". przez dwa lata pracowaliśmy z programem edukacyjno-ekologicznym "Żyj, poznawaj, rozwijaj się", na realizację którego  dostaliśmy dofinansowanie więcej  
W Szkolnym Klubie Młodego Ekologa rozbudzamy swoje zainteresowania (obserwacje,  doświadczenia) wzbogacamy wiedzę ekologiczną i umiejętności podczas wielu ciekawych zajęć terenowych – rajdów, podchodów, wycieczek do przyrodniczo interesujących miejsc. Prowadziliśmy również swojego klubowego bloga :)