Klub naszej ziemi w:

Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie

Zaloguj się:

O Klubie...

Opiekun(owie): Marzena Cebulska

Klub Naszej Ziemi „Gejzer”

Działania ekologiczne są ważnym elementem edukacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie. Staramy się  funkcjonować w harmonii ze środowiskiem tak, aby nie niszczyć lokalnej przyrody, zapewnić jej rozwój i stwarzać jak najbardziej korzystne warunki dla nauki i funkcjonowania niepełnosprawnych wychowanków. Bardzo ważne są dla nas problemy środowiska i jego ochrona, dlatego dołączyliśmy do sieci klubów „Naszej Ziemi”, którą prowadzi Ogólnopolska Fundacja „Nasza Ziemia”. W październiku 2010 r. powstał Klub Naszej Ziemi „Gejzer”, którego opiekunem została pani Marzena Cebulska. Członkami Klubu są  uczniowie, którym ekologia jest bliska. Działalność Klubu ukierunkowana jest na aktywne wspieranie działań proekologicznych. Staramy się postępować zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Bierzemy udział w akcjach oraz konkursach organizowanych przez Fundację Nasza Ziemia, a także organizujemy i przeprowadzamy w Ośrodku „Sprzątanie Świata”, „Dni Ziemi”, „Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny”. Podejmuje także wiele innych działań ekologicznych, takich jak „Drzewko za makulaturę”, czy zbiórka zużytych baterii i starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Założyliśmy także ogródek dydaktyczny, którym opiekujemy się i pielęgnujemy go.

Ostatnio w klubie

DSCN7169.JPG

Opiekujemy się akwarium w klasie przyrodniczej

Przed feriami zimowymi wyczyściliśmy akwarium w klasie przyrodniczej. Systematycznie karminy ryby.

Rok szkolny 2016/2017:

Rok szkolny 2015/2016:

Rok szkolny 2014/2015:

Rok szkolny 2013/2014:

Rok szkolny 2010/2011: