Klub naszej ziemi w:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Potworowie

Zaloguj się:

O Klubie...

Opiekun(owie): Joanna Mikulska

"Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi."  Jan Paweł II