Przedszkole Publiczne w Tuchowie

Zaloguj się:

„Bajkowe Melodie” - „Na Morza Dnie”

 „Bajkowe Melodie”  - „Na Morza Dnie”

 Dnia 10 maja 2018 r., w Domu Kultury w Tuchowie, dzieci z Przedszkola Publicznego w Tuchowie, należące do Klubu „Naszej Ziemi” uczestniczyły w spektaklu muzyczno – edukacyjnym  o tematyce ekologicznej pt: „Bajkowe Melodie”  - „Na Morza Dnie”  w ramach Projektu Ekologicznego Małopolski  na lata 2014 – 2020 przygotowanym  przez Fundację Bielecki Art. z Krakowa.

W przedstawieniu udział wzięli aktorzy, a zarazem soliści: Agnieszka Koziarowska (syrenka) i Martin Fitch (król Posejdon), którzy oprócz gry scenicznej, dialogów z zebranymi na widowni dziećmi i animowania wspólnej zabawy, przepięknie wykonywali, pochodzące z różnych bajek, piosenki o tematyce przyrodniczo – ekologicznej. Solistom towarzyszyła na żywo Orkiestra Akademii Bethovenowskiej: Perła Band pod dyrekcją Sebastiana Perłowskiego.

Dzieci miały możliwość utrwalenia wiadomości dotyczących otaczającej nas przyrody, zagrożeń i sposobów pomagania jej.

 Przedstawienie dostarczyło dzieciom moc wrażeń, które na długo pozostaną w ich pamięci, gdyż łączyło w sobie edukację z doskonałą zabawą, o którą zadbali zarówno artyści – soliści jak również cała orkiestra na czele z dyrygentem.

Na zakończenie dzieci otrzymały książeczki edukacyjne, w których w telegraficznym skrócie, w formie zagadek, rymowanek, wierszyków, malowanek, zagadek przedstawione zostały kwestie zagrożeń i sposoby troski o otaczającą nas przyrodę.

IMG_20180510_090624.jpg

IMG_20180510_085424.jpg

IMG_20180510_084819.jpg