Przedszkole Publiczne nr 4 w Jaworze

Zaloguj się:

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

Grupa "Słoneczka" realizowały program przedszkolnej edukacji antynikotynowej po przez różne formy pracy.

1. Wycieczka

Cel: ukierunkowanie dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku;

2. Co i dlaczego dymi ?

Cel: Zwiększenie wiedzy dziecka w zakresie : zlokalizowania różnych źródeł dymów; określania różnych rodzajów dymów, określania przyczyn wydobywania się dymów ;

3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

Cel: Zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego;

4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

Cel: Zwiększenie wiedzy dziecka na temat skutków palenia papierosów

5. Jak unikać dymu papierosowego?

Cel: Wzrost kompetencji dzieci w zakresie: umiejętność zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach,
w których inni pala papierosy

 

„Słoneczka” zakończyły już przygodę z Dinkiem. Bardzo podobały im się zajęcia, aktywnie uczestniczyły w nich.

• Dzieci wykazały wysoki poziom wiedzy na temat palenia tytoniu i jego skutków.

• Warsztaty pobudziły znacznie ciekawość dzieci, o czym świadczą wypowiedzi przedszkolaków

• Proponowane zabawy ruchowe, tematyczne konstruktywnie zainspirowały ich wyobraźnię . Efektem są prace plastyczne dzieci: piękne, różnorodne, świadczące o ich wielkiej wrażliwości.

• W wyniku zajęć dzieci usystematyzowały swoją wiedzę  na temat szkodliwości dymu tytoniowego, zaczęły zastanawiać się , w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy narażone są na wdychanie dymu z papierosa.

 

palenie

palenie2

palenie3

palenie4

palenie5