Klub naszej ziemi w:

Przedszkolu Publicznym nr 4 w Jaworze

Zaloguj się:

O Klubie...

Opiekun(owie): Ewelina Wróbel

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Jaworze znajduje się przy ul. Chopina 10. W dużym przyprzedszkolnym ogrodzie znajdują się liczne drzewa, krzewy i rośliny zielne, a także

7 klonów jaworów posadzonych przez dzieci. Atutem przedszkola jest jego położenie  w sąsiedztwie rozległego Parku Miejskiego.

Od wielu lat nasza placówka podejmuje szereg działań na rzecz ekologii.  Oto najważniejsze  z nich:

 

1) Kształtowanie nawyków proekologicznych wśród dzieci, ich rodziców oraz  w społeczności lokalnej poprzez organizację wielu ciekawych zajęć o tematyce przyrodniczej, pikników rodzinnych, konkursów dla dzieci i rodziców oraz happeningów ekologicznych na terenie miasta i poza nim.

2) Organizowanie przez nasze przedszkole Miejskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "ZIELONA NADZIEJA",  w którym biorą udział dzieci ze wszystkich jaworskich przedszkoli oraz z Domu Małego Dziecka w Jaworze; współpraca z Gimnazjum nr 1  w Jaworze.

3) Otrzymanie w 2008 roku ZIELONEGO CERTYFIKATU I stopnia. Przedszkole realizowało program własny „Zielonymi ścieżkami po Jaworze i okolicach”, z czym związane było utworzenie ścieżki dydaktycznej „Śladami pomników przyrody”.

4) Współpraca z Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa SALAMANDRA w Myśliborzu. W jej ramach odbywają się  zajęcia o tematyce ekologicznej (także na terenie Parku Krajobrazowego "Chełmy").

5) Edukowanie dzieci w temacie odpadów: w przedszkolu stanęły pojemniki w trzech kolorach do segregowania śmieci na terenie placówki; od kilku lat współpracujemy        z Organizacją Odzysku REBA i zbieramy baterie na terenie placówki, przyłączyliśmy się do akcji ekoszkoły.pl i gromadzimy niepotrzebne telefony komórkowe; dzieci biorą udział w corocznej akcji Sprzątanie Świata, od kilku lat uczestniczymy w Międzygminnym Happeningu Ekologicznym w miejscowości Słup. Dzieci zbierają śmieci zgromadzone wokół zbiornika wodnego; prowadzimy ciekawe zajęcia z wykorzystaniem odpadów - tworzymy marzanny, roboty, kukiełki.

6) Wiosenne happeningi ekologiczne - w roku 2010 w centrum miasta rozdaliśmy mieszkańcom 400 toreb bawełnianych. Za tę akcję zostaliśmy nagrodzeni drugim miejscem w ogólnopolskim konkursie „Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny” organizowanym przez Fundację NASZA ZIEMIA.

7) Udział w konkursach o tematyce ekologicznej (miejskich, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich).

8) Otrzymanie Certyfikatu EKOSZKOŁA 2009 (jako jedyne przedszkole w mieście).

9) Otrzymanie w 2010 roku  międzynarodowego certyfikatu ZIELONA FLAGA.

10) Działania na rzecz oszczędności wody i energii (uświadamianie dzieci poprzez ciekawe lekcje, wykonanie znaczków przypominających o zakręcaniu kurków, gaszenie zbędnego oświetlenia w niektórych pomieszczeniach (także w salach, gdy światło słoneczne jest wystarczajace do pracy i zabawy), założenie nowego oświetlenia w jednej z sal i w części korytarza (wsparcie finansowe- Fundacja Partnerstwo dla Środowiska).

11) Dbanie o przyrodę w najbliższym otoczeniu. Sadzenie i wysiew różnorodnych roślin oraz ich pielęgnacja (w kącikach przyrody), sadzenie kwiatów, drzew i doglądanie ich       (w ogrodzie), sprzątanie pod pomnikami przyrody (w parku miejskim).

12) Działania na rzecz zdrowego stylu życia - spotkanie z lekarzem pediatrą, przygotowywanie zdrowych wiosennych kanapek, sałatek warzywnych, spotkanie
z weterynarzem, częste przebywanie na świeżym powietrzu, spacery po parku, codzienna relaksacja.

 

Ponadto bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom". Należymy do "Klubu Czytających Przedszkoli", zdając sobie sprawę z tego, jak wielką rolę odgrywa czytanie dla rozwoju emocjonalnego dzieci.

Do naszego przedszkola uczęszczają także dzieci niepełnosprawne, którym staramy się stworzyć jak najlepsze warunki maksymalnego usprawniania i usamodzielniania pod względem psychicznym i fizycznym.