Klub naszej ziemi w:

Przedszkolu nr 6 z Grupą Żłobkową w Opocznie

Zaloguj się:

O Klubie...

Opiekun(owie): Anna Wróbel

Ekologiczna ,,Zielona Dolinka”

       Ochrona środowiska i świadome postępowanie na jej rzecz, to dziś pilne cele przedszkolnego wychowania proekologicznego, dlatego też  w Przedszkolu nr 6 ,,Zielona Dolinka” podejmowane są  działania ekologiczne w ramach udziału naszego przedszkola w ogólnopolskich programach ekologicznych. Już trzeci rok działamy Klub Naszej Ziemi ,,Zielona Dolinka”. Realizacja programów ekologicznych ma na celu  stworzenie możliwości do lepszego i wielostronnego rozwoju dzieci, osiągnięcie realnych korzyści dla środowiska naturalnego, a także umożliwianiu zdrowego życia i zrównoważonego rozwoju.
       Stawiamy sobie za priorytetowy cel wychowanie dzieci w duchu poszanowania dla przyrody i nauczenie ich jak należy chronić środowisko. Przedszkolaki dzięki podejmowanym działaniom wiedzą, co to jest transport ekologiczny, w jaki sposób człowiek jest odpowiedzialny za przyrodę oraz jak ważna jest segregacja śmieci dla naszego środowiska. Angażując dzieci do podejmowania różnych działań ekologicznych kształcimy poczucie współodpowiedzialności za stan najbliższego środowiska oraz rozwijamy wrażliwość na zachowanie czystości w naszym otoczeniu wzbudzając u dzieci poczucie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale  i za przyrodę. Ważne jest, żeby już najmłodsze dzieci zwróciły uwagę na problem szkodliwych odpadów i nauczyły się jak należy z nimi postępować. Dlatego też w 2010 roku włączyliśmy się do zbiórki zużytych baterii z firmą Reba, zbieramy nakrętki typu PET jako mali wolontariusze. Założyliśmy Klub Naszej Ziemi ,,Zielona Dolinka”, którego partnerem jest Bank Ochrony Środowiska, Fundacja Nasza Ziemia, braliśmy aktywny udział w programie „Żyj poznawaj, rozwijaj się”.
       Sądzimy, że edukacja ekologiczna, rozpoczynająca się od przedszkolaka, który podejmuje się np. segregowania odpadów, codziennego picia wody czy też jej oszczędzania powoduje, że dobre rozwiązania i działania stają się nawykiem. Poprzez uczenie najmłodszych edukujemy również rodziców, którzy bardzo często są zachęcani właśnie przez swoje dzieci do wprowadzania w swoich domach rozwiązań ekologicznych. Dobre postawy warto zaszczepiać u dzieci jak najwcześniej. Ukazywanie im piękna przyrody i uczenie szacunku do niej z pewnością jest bezcenną inwestycją w przyszłość. Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” oraz ,,Żyj, poznawaj, rozwijaj się”  w przyjazny i atrakcyjny dla przedszkolaków sposób edukuje jak chronić naturę, by później mogły one same zadbaćo świat, w którym żyjemy.

Z ekologicznym pozdrowieniem
Chłopcy i Dziewczynki z Zielonej Dolinki