Klub naszej ziemi w:

Przedszkolu Miejskim nr 3 w Pabianicach

Zaloguj się:

O Klubie...

Opiekun(owie): Paulina Skiba Małgorzata Helbik

Nasze przedszkole położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie rozległego parku – Park Wolności w Pabianicach ( ok. 50 metrów od przedszkola) , który jest miejscem wypoczynku, aktywności i atrakcji kulturalnych dla mieszkańców Pabianic. Tak bliskie sąsiedztwo rozległych terenów zielonych jest dla naszej placówki  nie tylko okazją , ale przede wszystkim możliwością organizowania na tym terenie różnorodnych działań rozwijających  wśród dzieci  zainteresowania przyrodniczo-krajobrazowe , ekologiczne , plastyczne oraz zdrowotne. Przedszkole zrealizowało projekty ekologiczne dofinansowane z WFOŚiGW w Łodzi: „ Eko-Żywioły” , „Ekoprzedszkolak przyjacielem natury”.