Klub naszej ziemi w:

Przedszkolu Miejskim nr 208 w Łodzi

Zaloguj się:

O Klubie...

Opiekun(owie): Magdalena Grzanek

Przedszkole Miejskie Nr 208 od wielu lat realizuje działania mające na celu ochronę najbliższego  środowiska przyrodniczego połączoną z aktywnym wypoczynkiem , podnoszenie świadomości ekologicznej związanej ze zdrowym żywieniem , efektywnym wykorzystaniem surowców i energii oraz zrównoważoną gospodarką odpadami w przedszkolach i ich otoczeniu. Trzykrotnie   otrzymaliśmy międzynarodowy certyfikat " Zielona Flaga ". W czerwcu 2013 r. otrzymaliśmy certyfikat " Organizacja Innowacyjna " przyznawany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Promujemy postawy ekologiczne poprzez organizację warsztatów, konkursów,  wystaw, plenerów, happeningów , zawodów sportowych , pikiet  i festynów, maratonów. Wieloletnie doświadczenie związane z realizacją różnorodnych form działań ekologicznych , połączonych z regionalizmem , sztuką ,  utwierdzają nas w przekonaniu , że najlepszym sposobem na promowanie aktywnych postaw ekologicznych jest  inspirowanie , motywowanie , stwarzanie możliwości do działania zarówno dla dzieci i ich rodziców jak i  instytucji .

 

Ostatnio w klubie

pm 208 (2).jpg pm 208 (3).jpg

Eko Debata

18 kwietnia dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 208 w Łodzi wzięły udział w V Eko Debacie w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi. Organizatorem Eko Debaty było PM nr 133 w Łodzi

Rok szkolny 2017/2018:

Rok szkolny 2016/2017:

Rok szkolny 2015/2016:

Rok szkolny 2014/2015:

Rok szkolny 2013/2014: