Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Witaj wiosno – mamy rady na odpady

W Miejskim Przedszkolu nr 99 w Katowicach w roku szkolnym 2007/2008 plan działań ekologicznych jest bardzo obszerny. Realizujemy szereg mini programów ekologicznych .

Dzieci w ciekawy sposób poprzez zabawę, zajęcia dydaktyczne, konkursy, spacery, wycieczki, quizy, zabawy badawcze oraz spotkania z ciekawymi ludźmi uczą się racjonalnego gospodarowania zasobami takimi jak: woda, energia, odpady , poznają zasady ochrony środowiska oraz przyswajają sobie problematykę związaną ze zdrowym odżywianiem się i ekologicznymi zakupami. Cała społeczność lokalna czynnie uczestniczy w realizacji programów: „Zaadoptuj rzekę”, „Święto Drzewa”, „Zwierzę nie jest rzeczą” propagowanych przez Klub Gaja oraz „Witaj wiosno - Mamy rady na odpady”.

Poprzez aktywny udział w różnorodnych akcjach dzieci oraz osoby dorosłe wyrabiają w sobie zalążki wrażliwości ekologicznej oraz wykształcają postawę opiekuna i orędownika praw zwierząt. Uczą się jak dbać o przyrodę, jak ją szanować i chronić.

Nie poprzestajemy jednak tylko na pedagogizacji dzieci, staramy się dotrzeć również do osób dorosłych. Dla rodziców przeznaczone są postery, ulotki, gazetki informacyjne, wystawy prac dzieci. Do wspólnych działań zapraszamy również społeczność lokalną.

Informacje zwrotne potwierdzają duże zainteresowanie i zaangażowanie rodziców w działania na rzecz Ziemi oraz kontynuację działań rozpoczętych w przedszkolu także w domu rodzinnym.

Pierwszy dzień wiosny witaliśmy ekologicznie pod hasłem „Witaj wiosno – mamy rady na odpady”.

W związku z przypadającymi w tym okresie świętami pierwszy dzień wiosny powitaliśmy nie 21.03.2008 roku, ale po powrocie dzieci do przedszkola 28 marca.
26 marca wykonaliśmy plakat z napisem „Witaj wiosno – mamy rady na odpady” oraz poster dla rodziców o odpadach, zachęcający do ich segregacji. Informujący o typach kontenerów, pojemników na śmieci i ich przeznaczeniu. Na posterze umieściliśmy również ulotki na temat zanieczyszczenia naszej planety pozyskane w Urzędzie Miasta Katowice, wskazaliśmy sposoby jak możemy pomóc Ziemi.

Plakat oraz poster wywiesiliśmy w widocznym miejscu w holu głównym przedszkola. W holu przedszkola zrobiliśmy także wystawkę prac plastycznych dzieci pt. „Mamy rady na odpady”

Dzieci przez cały tydzień wzbogacały swoją wiedzę na temat odpadów, ich segregacji. Dowiedziały się co to jest recykling i jak „ze starego , zrobić nowe”.

Otrzymały w prezencie książeczkę Zielonych Brygad pod tytułem „Co przedszkolak ze śmieciami robić powinien” autorstwa M.Grodzinskiej –Jurczak oraz M.Tarabuła -Fiertak.

Razem ze Śmiecioludkiem odkrywały prawdę o śmieciach i ich szkodliwości. Uczyły się jak je segregować, gdzie wyrzucać. Wycinały, kolorowały rysunki, rozwiązywały zadania, grały w grę, aby poznać i zgłębić tajniki o odpadach , a tym samym nabyć nawyk ich segregacji.

Kolejnym punktem powitania wiosny był wymarsz z Marzanną, pożegnanie zimy. Spakowanie Marzanny do kartonu - wysłanie jej na biegun północny( dzieci dobrze wiedziały, że Marzanny nie wolno palić, ani topić, bo takie zachowanie prowadzi do zanieczyszczenia środowiska). Następnie nastąpiło odszukanie gaika, powitanie wiosny oraz nasadzenie samodzielnie wyhodowanych przez dzieci z żołędzi sadzonek dębu w ogrodzie przedszkolnym.

Dzieci nazwały swoje drzewka: Ben 10, Marzanka 2008 oraz Jaskółka. Obiecały, że będą je podlewać młode dąbki i opiekować się nimi.

Mam nadzieje, ze tak przeżyty tydzień wiosny na długo zostanie w pamięci dzieci, a zdobyte wiadomości i umiejętności na temat segregacji będą wykorzystywane w praktyce.

Gabriela Skrzypczak
Opiekun Klubu