Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Święto Pieczonego Ziemniaka

KONSPEKT UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA  PIECZONEGO ZIEMNIAKA

 

 Data:             14.10.2013 r.                                                                                                                                                                                Miejsce:        Nadleśnictwo Katowice                                                                                                                                                                        Czas trwania 10.00 – 14.00 godz.                                                                                                                                                                        Liczba dzieci:120 dzieci

Cele ogólne:                                                                                                                                                                                                                - integracja dzieci w środowisku przedszkolnym,                                                                                                                                                                - propagowanie zdrowego stylu życia poprzez czynny udział w grach i zabawach,                                                                                                                - dostarczenie dzieciom wspólnej, radosnej zabawy.                                                                                                                                                          - wzbogacenie wiedzy na temat lasu i jego mieszkańców oraz pracy leśnika                                                                                                                        - ruch na świeżym powietrzu

Cele operacyjne:

Dziecko potrafi:                                                                                                                                                                                                             - czynnie uczestniczyć w zabawie,                                                                                                                                                                                   -przestrzegać umów,                                                                                                                                                                                                     --zgodnie współdziałać w grupie integracyjnej.

Metody: słowna, czynna, oglądowa.

Formy pracy: indywidualna, zespołowa, zbiorowa.

Przewidywane działania:

  1. Zwiedzanie Leśnej Izby Edukacyjnej.
  2. Przygotowanie ogniska  - pomoc leśników w dostarczeniu drewna i pilnowaniu ogniska, pieczenie ziemniaków i kiełbasek.
  3. Spotkanie przy ognisku wszystkich dzieci z poszczególnych grup wiekowych

( słuchanie opowiadania pt.,, O wróbelku Elemelku pustym brzuszku i bąbelku”- ustalenie zasad zachowania się przy ognisku, zabawa integracyjna przy piosence ,, Laba – da ’’ (losowanie stanowisk do zabaw i gier grupowych)

              4.  Zabawy grupowe przy stanowiskach:

 STANOWISKA   -  za każde stanowisko odpowiedzialne dwie nauczycielki  i pracownik  

                                 Nadleśnictwa Katowice

I   -  Zwierzęta naszych lasów.

II  - Co słychać u pszczółek.

III - Rzut ziemniakiem do celu

IV – Przytul drzewo, odszukaj liść

V  – Przenoszenie ziemniaka na łyżce

VI - Szukanie ziemniaków w terenie

VII -Tor przeszkód

 

   5 .Degustacja pieczonych ziemniaków i kiełbasek.

   6. Wspólny śpiew znanych dzieciom piosenek o tematyce jesiennej.

   7. Powrót do przedszkola.

Jak co roku  w tym dniu wszystkie grupy przedszkolne  zwiedzały sale edukacyjne Nadleśnictwa Katowice.

Dzieci w ciekawy, bezpośredni  sposób, poprzez słuchanie opowiadań, zagadek, nagrań na taśmie, odgłosów lasu, obejrzenie kolekcji zwierząt, dotyk zestawu futerek różnych zwierząt, ogląd zawartości gablot ukazujących bogactwo form życia w lokalnych lasach wzbogaciły wiedzę    o zwierzętach żyjących w lasach panewnickich.

Dzieci miały możliwość przejścia ścieżki edukacyjnej oraz obejrzenia filmu o zwierzętach naszych lasów. W przystępny dla dzieci sposób pan leśniczy zapoznał dzieci z zasadami ochrony przyrody oraz zasadami zachowania się w lesie. Dzieci poznały również rośliny  i zwierzęta chronione.      

Dzięki wspólnej zabawie zintegrowały sie wszystkie grupy przedszkolne . Był to dzień pełen  różnorakich doświadczeń i wrażeń.               

 

1DSCF2

Święto Pieczonego Ziemniaka 2013

1DSCF0352

Święto Pieczonego Ziemniaka 2013

1DSCF3

Święto Pieczonego Ziemniaka 2013

1DSCF0342

1DSCF0332

1DSCF0329

1DSCF0350

1DSCF0309

Święto Pieczonego Ziemniaka 2013

1DSCF0308

Święto Pieczonego Ziemniaka 2013

1DSCF0304

Święto Pieczonego Ziemniaka 2013

1DSCF0302

Święto Pieczonego Ziemniaka 2013

1DSCF0313

Święto Pieczonego Ziemniaka 2013

1DSCF0323

Święto Pieczonego Ziemniaka 2013

1DSCF0317

Święto Pieczonego Ziemniaka 2013

1DSCF4

Święto Pieczonego Ziemniaka 2013