Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Święto drzewa

Opracowanie programu obchodów „Święta Drzewa oraz koordynacja działań - mgr Gabriela Skrzypczak, mgr Małgorzata Kołodziej

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie spektaklu słowno-muzycznego : mgr Alicja Ławrywianiec, mgr Barbara Drosik

Już po raz kolejny obchodzimy w naszym przedszkolu „Święto Drzewa”, w tym roku pod hasłem „Sadźmy drzewa dla pokoju”.
Do obchodów tego święta przygotowaliśmy się bardzo starannie , zapraszając leśniczego oraz ornitologa, dekorując aule przedszkola oraz przygotowując spektakl słowno-muzyczny.

Organizowaniu uroczystości przedszkolnej przewodziły następujące cele:

Ukazanie znaczenia drzew w życiu człowieka oraz pokoju na świecie
Rozpoczęcie zbiórki surowców wtórnych (puszek)
Uświadomienie konieczności dbania o najbliższe otoczenie i ochronę przyrody
Nasadzenie sadzonek drzew w ogrodzie przedszkolnym
Przyjęcie nowych członków w szeregi LOP

Środki dydaktyczne:
Kolorowe liście, plansze, plakaty Klubu Gaja), przebrania dzieci, opaski na głowę z liśćmi, sadzonki drzew

I etap:

 

 • Przeslanie karty zgłoszenia uczestnictwa w Święcie Drzewa do Klubu Gaja.
 • Wywieszenie plakatów informujących o Święcie Drzewa

 

II etap:

 

 • Złożenie prośby w Nadleśnictwie Katowice o przekazanie sadzonek drzew w związku z udziałem w Święcie Drzewa – pozyskaliśmy 8 sadzonek drzew.
 • Ogłoszenie akcji zbiórki puszek.
 • Przygotowanie scenariusza spektaklu słowno-muzycznego – rozdanie ról dzieciom
 • Przystrojenie i dekoracja auli przedszkolnej przed uroczystością

 

III etap:

 

 • Zaproszenie leśniczego oraz ornitologa na w/w uroczystość z prośbą o prelekcję temat polskich drzewach i ich znaczenia szczególnie dla ptaków.
 • Odśpiewanie hymnu specjalnie ułożonego z okazji Święta Drzewa autorstwa Gabrieli Skrzypczak ( koordynatora działań) do melodii „Jestem sobie ogrodniczka”
  Święto drzew dziś obchodzimy,
  Zdrowia, szczęścia im życzymy.
  Niechaj rosną wzwyż do góry,
  Niech sięgają aż pod chmury.
  Ref.:Nasze ukochane drzewa,
  w waszych liściach ptaszek śpiewa,
  wasza zieleń da powietrze
  to dla ludzi jest najlepsze.
  Sadźmy krzaki, sadźmy drzewa,
  Żeby zawsze ptak mógł śpiewać,
  By powietrze było czyste
  Dbaj o zieleń oczywiście
  Ref.: Nasze ukochane drzewa.......
 • Przeprowadzenie uroczystości – apelu poświeconego drzewom oraz prezentacja inscenizacji w wykonaniu dzieci z kółka teatralnego „Teatrzyk za trzy grosze” oraz zespołu La-Ba-Da.
 • Przyjęcie nowych członków do LOP, wręczenie legitymacji, złożenie ślubowania
 • Nasadzenie drzew w ogrodzie przedszkolnym.

Dzieci w tym dniu przyszły odświętnie ubrane, z wielkim zainteresowaniem wysłuchały opowiadania pana leśniczego oraz ornitologa, obejrzały spektakl w wykonaniu starszych kolegów.

Z wielkim przejęciem złożyły ślubowanie i przyjęły wiadomość, że stały się „Małymi strażnikami przyrody”. Zobowiązały się strzec najbliższego otoczenia i dbać o przyrodę.