Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Święto drzewa 2010

8 października 2010 roku o godzinie 10.00 dzięki przyjaznej postawie ojca proboszcza Alana Ruska na Kalwarii Panewnickiej przedszkolaki ligockich i panewnickich przedszkoli mogły obchodzić „Święto Drzewa”.

Organizatorem akcji był Klub Naszej Ziemi działający przy Miejskim Przedszkolu nr 99. Do współpracy zaprosiliśmy Nadleśnictwo Katowice i Parafię pod wezwaniem Św. Ludwika w Katowicach Ligocie.. Po uroczystym powitaniu pod Grotą przedszkolaki odśpiewały hymn na Święto Drzewa.

Następnie do dzieci przemówił ojciec proboszcz Alan Rusek, który wyraził zadowolenie, że właśnie Kalwarię Panewnicką dzieci wybrały na miejsce nasadzania drzew. Wyraził też nadzieję, że dzieci będą tak jak św. Franciszek dbały nie tylko o nowo nasadzone drzewa, ale również o cały otaczający je świat przyrody. Bardzo ważną rolę w przebiegu uroczystości odegrali przedstawiciele Nadleśnictwa Katowice – Pan Bolesław Bobrzyk oraz Pan Cezary Wolny, którzy nie tylko opowiadali dzieciom o roli drzew w przyrodzie, ale także sprawnie przeprowadzili akcję ich nasadzenia.

Każde przedszkole uczestniczące w uroczystości (MP 15, 16, 17, 40, 40a 99) nasadziło swoje drzewko oraz otrzymało „Akt Nasadzenia Drzewa” z rąk przedstawiciela Nadleśnictwa Katowice - Pana Bolesłwa Bobrzyka, miało też możliwość zaprezentowania własnego wiersza. Jako organizatorzy uroczystości złożyliśmy gorące podziękowania ojcu proboszczowi, przedstawicielom Nadleśnictwa Katowice, jak również wszystkim uczestniczącym w akcji przedszkolakom oraz ich opiekunom (około 200 dzieci i 20 osób dorosłych) za współpracę i wykazane zaangażowanie w działania na rzecz Ziemi.

Koordynatorki akcji :
Gabriela Skrzypczak
Małgorzata Kołodziej