Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Święto drzewa 2009

W dniu 09.10.2009 roku bardzo uroczyście obchodziliśmy w naszym przedszkolu „Święto Drzewa”

W tym dniu poprosiliśmy rodziców , aby wszystkie dzieci przyszły ubrane w kolorze zielonym. Uroczystość rozpoczęliśmy od wysłuchania opowiadania pana leśniczego Bolesława Bobrzyka z Nadleśnictwa Katowice na temat roli lasu w życiu ludzi i zwierząt.

Następnie dzieci obejrzały spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu starszaków na temat ochrony przyrody.

Po obejrzeniu spektaklu nastąpiło wręczenie legitymacji LOP połączone z uroczystym ślubowaniem „Małych strażników przyrody” oraz wyjście do ogrodu przedszkolnego w celu nasadzenia sadzonek drzew pozyskanych w Nadleśnictwie. Każda grupa nasadziła swoje drzewko i obiecała się nim opiekować. Nasadziliśmy również „Drzewko dla Pokoju”, gdyż chcemy żyć w świecie wolnym od wojen i przemocy. Każde nasadzone przez nas drzewko otrzymało Akt Nasadzenia wydany przez Nadleśnictwo Katowice.

W holu przedszkola urządziliśmy wystawkę prac dzieci. Wystawiliśmy prace plastyczne wykonane grupowo na temat „Nasze drzewa”. Każda grupa wykonała prace inną technika. Były liście odbijane w farbie, kalkowane, wydzierane, malowane paluszkami. Wszystkie prace zachwyciły rodziców.

Program obchodów „Święto Drzewa”
w Miejskim Przedszkolu Nr 99 w Katowicach
9 PAŹDZIERNIKA 2009r.

Opracowanie programu obchodów „Święta Drzewa” oraz koordynacja działań - mgr Gabriela Skrzypczak – opiekun koła, mgr Małgorzata Kołodziej – nauczyciel
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie spektaklu słowno-muzycznego: mgr Alicja Ławrywianiec, mgr Barbara Drosik,

Już po raz VII obchodzimy w naszym przedszkolu „Święto Drzewa”.
Do udziału w obchodach zaprosiliśmy pana leśniczego Bolesława Bobrzyka z Nadleśnictwa Katowice.

W Nadleśnictwie Katowice pozyskaliśmy również 5 sadzonek drzew. Pięknie udekorowaliśmy aulę przedszkola oraz przygotowaliśmy spektakl słowno-muzyczny.

Organizowaniu uroczystości przedszkolnej przewodziły następujące cele:

  • Przedstawienie koloru zielonego jako koloru przyjaznego środowisku
  • Ukazanie znaczenia drzew w życiu człowieka i zwierząt
  • Uświadomienie konieczności dbania o najbliższe otoczenie i ochronę przyrody
  • Nasadzenie sadzonek drzew w ogrodzie przedszkolnym – każda grupa nasadziła swoje drzewko
  • Nasadzenie drzewka dla pokoju
  • Wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych do wykonania drzewa, zorganizowanie wystawki prac dzieci

Środki dydaktyczne:
Kolorowe liście, plansze, plakaty Klubu Gaja, przebrania dzieci, sadzonki drzew.

I etap:
1.Wywieszenie plakatów informujących o obchodach Święta Drzewa

II etap:
2.Złożenie prośby w Nadleśnictwie Katowice o przekazanie sadzonek drzew - w związku z udziałem w Święcie Drzewa – pozyskaliśmy 5 sadzonek drzew.
3.Przygotowanie scenariusza spektaklu słowno-muzycznego – rozdanie ról dzieciom
4.Przystrojenie i dekoracja auli przedszkolnej przed uroczystością
5.Zorganizowanie wystawki prac plastycznych dzieci na temat „Nasze drzewa”

III etap:
6.Zaproszenie leśniczego na uroczystość z prośbą o prelekcję na temat znaczenia drzew dla ludzi i zwierząt.
7.Odśpiewanie przez wszystkie dzieci hymnu specjalnie ułożonego z okazji Święta Drzewa autorstwa Gabrieli Skrzypczak (koordynatora działań) do melodii „Jestem sobie ogrodniczka”

Święto drzew dziś obchodzimy,
Zdrowia, szczęścia im życzymy.
Niechaj rosną wzwyż do góry,
Niech sięgają aż pod chmury.
Ref.: Nasze ukochane drzewa,
w waszych liściach ptaszek śpiewa,
wasza zieleń da powietrze
to dla ludzi jest najlepsze.
Sadźmy krzaki, sadźmy drzewa,
Żeby zawsze ptak mógł śpiewać,
By powietrze było czyste
Dbaj o zieleń oczywiście
Ref.: Nasze ukochane drzewa.......

8.Prezentacja inscenizacji w wykonaniu starszaków.
9.Przyjęcie nowych członków do LOP, wręczenie legitymacji, złożenie ślubowania
10.Nasadzenie drzew w ogrodzie przedszkolnym.

Uroczyste obchody Święta Drzewa zacząć czas

Pan leśniczy opowiada

Przedstawienie o przyrpdzie w wykonaniu starszaków

wręczenie legitymacji LOP

grupa 4-latków sadzi swoje drzewko

grupa 5-latków sadzi swoje drzewko

drzewko posiada akt nasadzenia

gazetka informująca o obchodach Święta Drzewa

konkurs plastyczny "Nasze Drzewa"