Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Sprzątanie świata 2007

W sprzątaniu świata w Miejskim Przedszkolu nr 99 poza przedszkolakami i nauczycielami wzięli udział także rodzice. Całe wydarzenie przebiegało według przedstawionego niżej planu (opublikowanego również w bazie www.ekoedukacja.pl):

Konspekt zajęcia otwartego dla rodziców

Prowadzące: Gabriela Skrzypczak, Małgorzata Kołodziej
Grupa: 6 – latki
Data: 14.09.2007

Temat: „Wszyscy dbamy o nasze środowisko – wielkie sprzątanie świata”

Cele ogólne:
Zapoznanie ze sposobami ochrony środowiska
Wzbogacenie wiedzy na temat segregacji odpadów i recyklingu
Rozwijanie mowy i myślenia podczas rozwiązywania zagadek oraz wypowiadania się na temat poszanowania najbliższego otoczenia
Wykorzystanie zdobytych wiadomości w bezpośrednim działaniu

Cele operacyjne, dziecko:
Uważnie słucha opowiadania nauczyciela
Wypowiada się na podany temat
Wymienia sposoby ochrony środowiska
Rozwiązuje proste zagadki
Potrafi segregować śmieci
Zna pojęcie „recykling”
Wykorzystuje swą wiedzę w działaniu bezpośrednim

Metody:
Metody wstępne pedagogiki zabawy
Słowna i oglądowa
Zadań stawianych do wykonania

Forma:
zajęcie zorganizowane z całą grupą,

Pomoce:
Ilustracje, kolorowe kosze na odpady, śmieci do segregacji, jednorazowe rękawice foliowe, worki na odpady, transparenty, plakaty, zagadki o odpadach i ochronie środowiska

Przebieg zajęcia:

  1. Przywitanie piosenką z pedagogiki zabawy „Wszyscy są, witam was.”
  2. Omówienie treści plakatu pozyskanego z Fundacji „Nasza Ziemia” zapraszającego do sprzątania świata
  3. Rozmowa na temat segregacji śmieci, recyklingu.
  4. Rozwiązanie zagadek na temat odpadów i sposobów ochrony środowiska
  5. Zaproszenie rodziców do udziału we wspólnej akcji sprzątania najbliższego otoczenia.
  6. Rozdanie dzieciom i rodzicom jednorazowych rękawic , worków foliowych do segregacji zebranych śmieci, plakatów i transparentu informującego lokalną ludność o podjętej akcji
  7. Wymarsz z przedszkola na najbliżej usytuowany plac zabaw celem jego uprzątnięcia. Nawoływanie do utrzymywania porządku w miejscu zamieszkania, segregacji śmieci, dbałości o najbliższe środowisko.
  8. Uprzątniecie placu zabaw, segregacja zebranych śmieci, wrzucenie ich do odpowiednich pojemników
  9. Likwidacja zajęcia - podziękowanie rodzicom za czynny udział w akcji. Powrót do przedszkola.