Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Rodzice -dzieciom. Wystawienie "Rzepki" J.Tuwima

Nasze Przedszkole to miejsce przyjazne dziecku, otwarte na jego potrzeby  i stymulujące jego rozwój, a przede wszystkim miejsce ciekawych zabaw i beztroskiego podróżowania przez dzieciństwo. Ale czy dzieci czułyby się w przedszkolu tak bezpiecznie  i radośnie, gdyby rodzice nie obdarzali nauczycielek zaufaniem i nie angażowali się w życie przedszkola? Zaufanie rodziców i otwartość na sprawy przedszkola są dla dziecka miernikiem bezpieczeństwa w tym środowisku.   Dlatego udział rodziców w proponowanych formach integracyjnych i współpracy jest ważny dla dobrego samopoczucia dziecka w placówce.

                         Jedną z proponowanych przez nasze przedszkole form współpracy z rodzicami jest przedstawianie teatrzyku dla dzieci. Wystawianie z rodzicami bajek, to wspaniała przygoda. W tym roku w naszym przedszkolu promujemy zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia. Zaproponowaliśmy rodzicom aby aktywnie uczestniczyli w naszych działaniach i zaprosiliśmy ich do wystawienia dla dzieci przedstawienia pt.: ,, Rzepka”, opartego na wierszu   J.Tuwima.

                        Dnia 29.11.2013r. rodzice wcielili się w bohaterów z wiersza ,,Rzepka” i  wystąpili dla dzieci w przedszkolu. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem zaangażowania rodziców, ich pomysłowości i otwartości na wcielanie się w kreowanych bohaterów, a przede wszystkim ich współdziałania nie tylko na scenie, ale także w przygotowywaniu strojów i dekoracji. Przychodzące czasami na próby dzieci, podglądając sceniczne działania rodziców otrzymują od nich wspaniałą lekcję współpracy i wytrwałości w dążeniu do celu (kiedy dzieci przygotowują program artystyczny dla rodziców chętniej podejmują kolejną próbę, bo tak robili też ich rodzice, aby dobrze wystąpić). Otwarci na zabawę w teatr rodzice z łatwością nawiązują podczas przedstawienia kontakt z młodą widownią, bo znają i rozumieją potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym. Dlatego też bajka przygotowywana przez nich cieszyła się wielkim zainteresowaniem u dzieci i sprawiła im wiele radości.  Przedszkolaki występujących w bajkach rodziców czują się z nich dumne i wzrasta ich popularność w grupie. Po obejrzanym teatrzyku w wykonaniu rodziców dzieci chętnie przenoszą widzianą bajkę do własnych zabaw w teatr. Same starają się rozdzielić role i podejmują współdziałanie w tej zabawie . A najważniejsze, że dzięki bajce wystawianej przez rodziców  dzieci nabyły  wiedzę o sposobach dbania o zdrowie, utrwaliły prawidłowe  przyzwyczajenia i nawyki żywieniowe oraz zrozumiały konieczność dostarczania organizmowi prawidłowych składników budulcowych: witamin i minerałów.059