Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Reklamówkom mówimy nie!

Podejmując różnorodne działania ekologiczne nie zapomnieliśmy również o potrzebie uświadomienia dzieciom oraz ich najbliższym skutków używania reklamówek i toreb foliowych.

Dzieci wykonały prace plastyczne – pod tytułem „Projektujemy torbę ekologiczną”, które zostały wywieszone w holu przedszkola.

Pragnąc zwrócić dzieciom oraz ich rodzinom uwagę na w/w problem ogłosiliśmy akcję szycia toreb ekologicznych – promując torby wielokrotnego użytku.

Uszyte przez rodziców torby wystawiliśmy na sprzedaż organizując kiermasz, z którego dochód przeznaczyliśmy na potrzeby schroniska dla zwierząt w Katowicach.

Za 14 toreb uszytych przez rodziców ( babcie, ciocie) uzbieraliśmy 100 zł.