Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Program zaadoptuj rzekę

W roku szkolnym 2009/2010 dzieci z grupy KNZ przystąpiły do programu „Zaadoptuj rzekę” propagowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja z Bielska. Nauczycielki opracowały plan działań i systematycznie go realizowały.

Działania rozpoczęliśmy od zorganizowania wystawy plakatów oraz prac dzieci na temat „Nasza rzeczka Kłodnica”. W miesiącu marcu zorganizowaliśmy również wystawę pt.:„Dzień Bałtyku” podczas obchodów Światowego Dnia Wody.

Następnie odbyliśmy wycieczkę nad pobliską rzekę, którą chcieliśmy zaadoptować. Przemarszowi przedszkolaków nad rzeczkę towarzyszyło nawoływanie o utrzymywanie czystości w otoczeniu, rozdawanie ulotek na temat wody i zasad jej oszczędzania napotkanym przechodniom.

Dzieci obserwowały nurt, głębokość, czystość wody i brzegów rzeki, stwierdziły, że na brzegach jest sporo śmieci. Zastanawiały się nad konsekwencjami takiego zanieczyszczenia otoczenia.

Po powrocie do przedszkola, podczas zabawy badawczej , dzieci porównywały wodę pobraną z rzeczki z wodą z kranu, stwierdziły, że woda jest zanieczyszczona i brzydko pachnie. Postanowiły, że staną się strażnikami rzeczki, zaopiekują się nią, będą nawoływały do utrzymania porządku w jej otoczeniu. Postanowiliśmy, że do naszej akcji zaprosimy dzieci ze wszystkich przedszkoli znajdujących się na terenie dzielnicy, przez którą przepływa Kłodnica.

Wysłaliśmy zaproszenie do wspólnych działań wraz z informacją i materiałami do wykorzystania w czasie zajęć. Udało się 26.04.2010 roku przedstawiciele 5 Ligockich przedszkoli spotkali się na Kalwarii o.Franciszkanów nad rzeką Kłodnicą.

Pan leśniczy Cezary Wolny, którego poprosiliśmy o pomoc opowiedział dzieciom o lokalnej rzeczce i dokonał aktu adopcji oraz wręczył przedszkolakom Akty Adopcji rzeki. Dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, że jako mali strażnicy przyrody, będą dbały nie tylko o jej czystość, ale również o czystość otoczenia.

Dzieci wykonały plakietki przypominające o oszczędzaniu wody, zawiesiły je w łazience w przedszkolu oraz zabrały do domu.

W miesiącu kwietniu 2010 roku w ramach tygodnia czystości wód dzieci zapoznały się z zasadami racjonalnego gospodarowania wodą, poznały sposoby jej oszczędzania oraz wzięły udział w konkursie plastycznym pt.: ”Woda to życie” .Dzieci poznały również piosenkę na temat czystości wody i zasad jej oszczędzania oraz zapoznały się z obiegiem wody w przyrodzie.

Dla rodziców przeznaczona była gazetka ścienna na temat oszczędzania wody oraz postery wykonane przez dzieci. Zorganizowaliśmy także zajęcie otwarte dla rodziców na temat wody i jej znaczenia, podczas którego mogliśmy pokazać jak dużo wiemy o wodzie. Przypomnieliśmy rodzicom zasady oszczedzania wody oraz znaczenie jakie pełni woda w przyrodzie.

Rodzice oraz społeczność lokalna mogli również zwiedzić wystawę w holu przedszkola pt: „Światowy Dzień Wody – Dzień Bałtyku” złożoną z plakatów pozyskanych w Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja oraz prac plastycznych na temat wody wykonanych przez dzieci.

Mamy nadzieję , że wyżej wymienione działania nie tylko wzbogaciły wiedzę dzieci i ich rodziców na temat przydatności wody, sposobów i zasad jej oszczędzania, ale także zaowocują przestrzeganiem tych zasad oszczędzania i większą troską o czystość otoczenia.

Informacja na temat programu
„Zaadoptuj rzekę”
wysłana do ligockich i panewnickich przedszkoli

 

W związku z uroczystymi obchodami jubileuszowymi dzielnic Ligoty i Panewnik nauczyciele oraz dzieci z Klubu Naszej Ziemi Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach serdecznie zapraszają dzieci oraz nauczycieli przedszkoli znajdujących się na terenie w/w dzielnic do wspólnych obchodów Dni Wody w roku szkolnym 2009/2010.

Dbając o najbliższe środowisko proponujemy udział w programie „Zaadoptuj rzekę”. Pragniemy wspólnie zaadoptować rzekę Kłodnicę przepływającą przez nasze dzielnice.

Poprzez działania informacyjne, zajęcia edukacyjne, marsze, happeningi chcemy zwrócić uwagę dzieci , ich rodzin oraz lokalnej społeczności na konieczność utrzymywania czystości w otoczeniu, dbałość o czystość rzek, racjonalne wykorzystanie wody, stosowanie w praktyce zasad oszczędzania wody.

Proponowane przez nas działania:

 • spotkanie z panem leśniczym nad brzegiem rzeki Kłodnicy, wzbogacenie wiedzy dzieci na temat okolicznej rzeczki.
 • obserwacja nurtu, głębokości, czystości wody i brzegów rzeczki, pobranie próbki wody
 • zaopatrzenie dzieci w rękawice foliowe, wysprzątanie brzegów rzeczki,
 • zabawy badawcze w sali – porównanie pobranej próbki wody z wodą pochodzącą z kranu
 • zaproszenie do przedszkola pracownika oczyszczalni ścieków, wzbogacenie wiedzy na temat pracy oczyszczalni ścieków
 • zajęcia dydaktyczne na temat roli oraz przydatności wody w przyrodzie
 • wykonanie przez dzieci plakietek przypominających o oszczędzaniu wody , zawieszenie ich w łazience w przedszkolu i w domu.
 • Zapoznanie dzieci z piosenką „Płynie woda płynie” – utrwalenie zasad oszczędzania wody
 • Ogłoszenie konkursu dla dzieci oraz ich rodzin na temat „Woda drogocenny skarb”
 • zorganizowanie wystawy plakatów oraz prac dzieci
  promowanie zachowań proekologicznych wśród rodziców poprzez wykonanie posterów oraz gazetki ściennej na temat oszczędzania wody
 • Quiz sprawdzający wiedzę dzieci „Kropelka drogocenny skarb”
  wspólny przemarsz przedszkolaków z Ligoty i Panewnik nad rzekę Kłodnicę na odcinku znajdującym się na Kalwarii o. Franciszkanów. Nawoływanie o utrzymywanie czystości w otoczeniu, dbałość o czystość rzeczki. Rozdawanie napotkanym mieszkańcom Ligoty i Panewnik ulotek na temat racjonalnego wykorzystania wody oraz źródeł jej zanieczyszczenia.
 • Uroczysta adopcja rzeki Kłodnicy – odebranie aktu adopcji rzeki z rąk pracownika Nadleśnictwa Katowice.

Do informacji na temat programu dołączamy:

 1. Tekst piosenki o wadzie.
 2. Scenariusz zajęcia na temat roli wody i jej przydatności w przyrodzie.
 3. Scenariusz quizu sprawdzający wiedzę dzieci.
 4. Ulotkę na temat wody przeznaczona dla rodziców oraz społeczności lokalnej.

Proponowane działania można wybrać oraz przeprowadzić w dowolnym terminie, na terenie własnej placówki.

Wspólny dla wszystkich placówek byłby przemarsz ekologiczny uliczkami Ligoty i Panewnik, nawoływanie do utrzymywania czystości rzeki i otoczenia, spotkanie na terenie Kalwarii o.Franciszkanów, uroczysta adopcja rzeki Kłodnicy.

Mamy nadzieję , że wyżej wymienione działania nie tylko wzbogacą wiedzę dzieci i ich rodziców, ale także zaowocują przestrzeganiem zasad oszczędzania wody i większą troską o czystość nie tylko okolicznej rzeczki ale również całego otoczenia.

Koordynatorki działań:
mgr Gabriela Skrzypczak
mgr Małgorzata Kołodziej
Miejskie Przedszkole Nr 99
ul. Płochy 6
40-754 Katowice

Do wspólnych działań przystąpiły dzieci z 5 ligockich i panewnickich przedszkoli. Spotkanie na Kalwarii O.Franciszkanów miało miejsce 26.04.2010 roku.

Dzieci zaopatrzone w transparenty, ulotki, niebieskie wstążki przeszły ulicami dzielnic z przedszkoli na teren Kalwarii, gdzie Pan leśniczy Cezary Wolny dokonał adopcji rzeki i wręczył Akty Adopcji przedstawicielom zebranych przedszkoli.

Dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, że będą strzec nie tylko czystości rzeki, lecz również będą dbać o czystość środowiska.

wyruszamy na wspólną adopcję rzeki Kłodnicy

adoptujemy rzekę

ślubowanie

wręczenie aktu adopcji

przedstawiciele różnych przedszkoli