Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Poznajemy bioróżnorodność,sadzimy drzewa - zajęcia w lesie i nad wodą

Dnia 10 kwietnia 2018 dzieci z grupy „Słowików” w ramach realizacji kolejnych działań projektu „Zielona Flaga” uczestniczyły w poznawaniu środowiska wodnego dzielnicy Ligota. Zajęcia prowadzone były nad Ślepiotką oraz na terenie Nadleśnictwa Katowice przez współpracującego od lat z naszym przedszkolem Pana leśniczego Sławomira. Dzieci miały okazję obserwować bieg rzeczki, rosnące tam rośliny, a także zwierzęta: żaby, ptaki, owady. Zaobserwowały również zanieczyszczenia w postaci butelek plastikowych, które zatrzymały się na wystających gałęziach , korzeniach krzewów. Przedszkolacy na terenie nadleśnictwa obserwowały też naturalne obszary wodne, tereny podmokłe, gdzie idealne warunki mają dziki do kąpieli błotnych, a także służą ptakom, żabom do licznego zasiedlania lub zdobywania pożywienia w postaci dużej ilości owadów. Podczas spaceru ścieżką leśną, przy tablicy edukacyjnej dzieci zapoznane zostały z naturalnym obiegiem wody w przyrodzie oraz obserwowały różne gatunki ptaków (sójka, kos, sroka) , ich budki lęgowe, a także olbrzymią ciekawość wzbudziły umieszczone na drzewach budki przeznaczone dla nietoperzy. Poznawanie kolejnego środowiska poprzez bezpośrednią obserwację sprawiało dzieciom wiele radości i stworzyło idealne warunki do poszerzenia wiedzy.

800_PRZEDSZKOLE POZNAJEMY ŚRODOWISKO WODNE W NASZEJ DZIELNICY 2018 0004.jpg

800_PRZEDSZKOLE SADZENIE DRZEW W NADLEŚNICTWIE KATOWICE 2018 0010.jpg

800_PRZEDSZKOLE POZNAJEMY ŚRODOWISKO WODNE W NASZEJ DZIELNICY 2018 0012.jpg

800_PRZEDSZKOLE SADZENIE DRZEW W NADLEŚNICTWIE KATOWICE 2018 0004.jpg

800_PRZEDSZKOLE SADZENIE DRZEW W NADLEŚNICTWIE KATOWICE 2018 0025.jpg