Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Pierwszy Dzień Wiosny 2011

Cel: Pokazanie piękna budzącej się do życia przyrody.

Data 21.03.2011

Liczba dzieci, które wzięły udział: 100 dzieci z 5 grup przedszkolnych

21.03.2011 roku obchodziliśmy w przedszkolu „Pierwszy Dzień Wiosny”. Poprosiliśmy rodziców aby dzieci przyszły ubrane na kolor żółty lub zielony. W tym dniu dzieci ze wszystkich grup wiekowych zebrały się w auli przedszkola. Obchody rozpoczęliśmy w auli od wspólnego śpiewu piosenek o tematyce wiosennej.
Następnie rozpoczęło się „Uwalnianie wiosny” – drama przygotowana przez grupę dzieci 4,5 6-latków. Po odczytaniu listu od pani Wiosny, każda grupa wiekowa musiała po śladach wrócić do swojej sali i rozwiązać zadanie, które warunkowało wyswobodzenie wiosny z rak strażników zimy. Każda grupa wiekowa otrzymała inne zadanie.

Dzieci po rozwiązaniu zadań wróciły do auli, pokazały i omówiły swoje odpowiedzi przed Marzanną, która słysząc prawidłowe odpowiedzi musiała skapitulować, a tym samym uwolnić wiosnę. Dzieci spakowały Marzannę do pudła i wysłały za siódme morza i rzeki, następnie powitały wiosenny gaik śpiewając piosenki o tematyce wiosennej. Po odśpiewaniu piosenek dzieci zaopatrzone w transparenty, chustki, kolorowe kwiaty wyszły na wiosenny spacer w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny. Rodzice, którzy przybyli na uroczystość mogli podziwiać prace plastyczne dzieci ukazujące pierwsze wiosenne kwiaty.