Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Raport z realizacji programu „Przyjaciele Bałtyku” i „Zaadoptuj rzekę”

 

W roku szkolnym 2013/2014 grupa „Sikorek” po raz kolejny  przystąpiła do programu „Zaadoptuj rzekę” propagowanego przez Klub Gaja z Bielska Białej. Z uwagi na zbliżoną tematykę połączyliśmy go z programem „Przyjaciele Bałtyku” propagowanym przez Fundację Nasza Ziemia z Warszawy. Do udziału w kolejnych działaniach zaprosiliśmy pozostałe grupy wiekowe, pracowników przedszkola, leśniczego oraz przedstawiciela Klubu Gaja.

Działania rozpoczęliśmy od zorganizowania wystawy plakatów pozyskanych w Klubie Gaja  oraz prac dzieci na temat „Nasza rzeczka Kłodnica wpada do Morza Bałtyckiego”. Dzieci podczas zajęć zapoznały się z florą i fauną Morza Bałtyckiego.

Następnie odbyliśmy wycieczkę nad pobliski potok Kokociniec, który  wpada do rzeki Kłodnicy, którą chcieliśmy zaadoptować.

Podczas spaceru dzieci obserwowały nurt, głębokość, czystość wody i brzegów potoku. Kolejnym punktem naszego planu było spotkanie  z panem leśniczym, który poszerzył wiedzę dzieci na temat okolicznej rzeczki.

 Pan leśniczy Cezary Wolny nie tylko wzbogacił naszą wiedzę na temat historii potoku Kokociniec i rzeki Kłodnicy, ale również pomógł nam pobrać próbkę wody z potoku. Uświadomił dzieciom, że wody potoku Kokociniec wpadają do rzeki Kłodnicy, ta z kolei zasila wody rzeki Odry, a Odra kończy swój bieg w Bałtyku.

Poszerzył wiedzę dzieci na temat czystości polskich rzek oraz przedstawił sposoby dbania o ich czystość.

Ostatnim punktem spotkania było wręczenie aktu adopcji rzeki Kłodnicy przedszkolakom.

Aby uświadomić wszystkim jak ważna i potrzebna do życia jest każda kropla wody  oraz , że nie wolno nam jej marnotrawić dzieci urządziły happening –„Kolejka po wodę”, którą nad brzegiem potoku pan leśniczy rozlewał do kubeczków.

Po powrocie do przedszkola, podczas zabawy badawczej , dzieci porównywały wodę pobraną z rzeczki z wodą z kranu, stwierdziły, że woda jest zanieczyszczona i brzydko pachnie. Postanowiły, że staną się strażnikami rzeczki, zaopiekują się nią, będą nawoływały         do utrzymania porządku w jej otoczeniu. Dbając o czystość rzek, dbamy o nasze morze, do którego rzeki wpadają.

          Następnym naszym działaniem było zorganizowanie zajęć na temat pracy oczyszczalni ścieków, które ukazały dzieciom jak pracuje oczyszczalnia i ile pracy trzeba włożyć w proces oczyszczania wody oraz uświadomiły jak potrzebna jest woda ludziom  zwierzętom  i roślinom do życia. Jaki stanowi bezcenny skarb.

Dzieci wykonały plakietki przypominające o oszczędzaniu wody i zawiesiły je w łazience oraz kuchni przedszkolnej.

24 kwietnia gościliśmy w przedszkolu przedstawiciela Klubu Gaja Pana Jarosława Kasprzyka. Przeprowadził on w 3 grupach warsztaty na temat „Dlaczego czystość rzek jest ważna i dlaczego rzeki są zanieczyszczone? Poznajemy florę i faunę naszych rzek”.

Dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały slajdy ukazujące rzekę , jej florę i faunę a następnie wspólnie przystąpiły do tworzenia rzeki od źródła aż do jej ujścia do morza. Z wielkim zaangażowaniem, przy pomocy pana Jarka rysowały wszystko to co zobaczyły na slajdach. Ich bogate w szczegóły prace zostały wywieszona w holu przedszkola.

Podczas zajęć dzieci zapoznały się z zasadami racjonalnego gospodarowania wodą, poznały sposoby jej oszczędzania oraz wzięły udział w quizie  - „Woda źródłem życia”.

 Dzieci poznały również piosenkę na temat czystości wody i zasad jej oszczędzania.

Dla rodziców przeznaczona była gazetka ścienna na temat oszczędzania wody oraz postery  wykonane przez dzieci.

Mamy nadzieję , że wyżej wymienione działania nie tylko wzbogacą wiedzę dzieci i ich rodziców, ale także zaowocują przestrzeganiem zasad oszczędzania wody i większą troską o czystość otoczenia.

Gabriela Skrzypczak, Małgorzata Kołodziej, Edyta Mączka

 

 

 

 

5

Wychodzimy, aby zaadoptować Kłodnicę.

6

Przemarsz uliczkami osiedla nad rzekę.

7

Przemarsz uliczkami osiedla nad rzekę.

8

Spokanie z panem leśniczym nad rzeka.

9

Spotkanie z panem leśniczym nad rzeką.

10

Poster zachęcający do oszczędzania wody.

11

Spotkanie z panem leśniczym nad rzeką.

12

Pan leśniczy pomaga nam pobrać próbkę wody z potoku.

13

Oto woda z potoku.

14

Dlaczego woda jest zanieczyszczona?

15

Jak dbać o czystość rzek?

16

Happening "kolejka po wodę".

17

Happening "Kolejka po wodę"

18

Happening "Kolejka po wodę".

19

Otrzymaliśmy Akt Adopcji Rzeki.

20

Cenna jest każda kropla wody.

21

Pan leśniczy wręcza nam Akt Adopcji Rzeki.

22

Otrzymaliśmy Akt Adopcji Rzeki.

23

Gazetka dla rodziców . Prezentacja prac dzieci i plakatów na temat Morza bałtyckiego i polskich rzek.

24

Przyjaciele Bałtyku.

25

Znaczki - przypominaczki.

26

Warsztaty na temat flora i fauna naszych rzek" w ramach programu "Zaadoptuj rzekę " z przedstawicielem klubu Gaja.

27

Warsztaty na temat flora i fauna naszych rzek" w ramach programu "Zaadoptuj rzekę " z przedstawicielem klubu Gaja.

29

Warsztaty na temat flora i fauna naszych rzek" w ramach programu "Zaadoptuj rzekę " z przedstawicielem Klubu Gaja.

30

Warsztaty na temat flora i fauna naszych rzek" w ramach programu "Zaadoptuj rzekę " z przedstawicielem Klubu Gaja.

31

Warsztaty na temat flora i fauna naszych rzek" w ramach programu "Zaadoptuj rzekę " z przedstawicielem Klubu Gaja.

32

Porównujemy czystość wody pobranej z rzeczki z woda z kranu. badamy jej czystość i zapach.

33

Porównujemy czystość wody pobranej z rzeczki z woda z kranu. badamy jej czystość i zapach.

34

Porównujemy czystość wody pobranej z rzeczki z woda z kranu. badamy jej czystość i zapach.

35

Nasze znaczki- przypominaczki.

36

Pamiętamy o oszczędzaniu wody.

37

Chcemy by inni też pamiętali o oszczędzaniu wody.