Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Dzień Ziemi - "Listy dla Ziemi" w Miejskim Przedszkolu nr 99 w Katowicach

Listy dla Ziemi

  W roku szkolnym 2013/2014 w ramach obchodów Dnia Ziemi przedszkolaki  z Miejskiego Przedszkola nr 99 z Katowic wzięły udział       w akcji propagowanej przez Fundację Arka z Bielska Białej – „Listy dla Ziemi”. Akcję poprzedziły zajęcia dydaktyczne na temat działań jakie mogą podejmować ludzie na rzecz Ziemi i ochrony środowiska. Dla rodziców wspólnie z dziećmi wykonaliśmy gazetkę informującą o celach  i zasadach udziału w akcji. Na gazetce wyeksponowano również dwa przykładowe listy dla Ziemi wykonane przez dzieci. Dzieci wymyślały w jaki sposób mogą przekazać dorosłym czego potrzebuje nasza planeta, abyśmy mogli jeszcze długo na niej żyć i cieszyć się pięknem przyrody. Słuchały opowiadań i wierszy na temat działań dla Ziemi. Porównywały ilustracje ukazujące czyste, zdrowe środowisko oraz te zmienione i zanieczyszczone przez człowieka. Wnioskowały „Co by było gdyby....”, przewidywały następstwa złej gospodarki zasobami.

Kolejnym krokiem było narysowanie listów dla Ziemi skierowanych do dorosłych. W formie plastycznej dzieci ukazały w tych listach co można uczynić dla wspólnego dobra. Dobre rady dotyczyły takich działań jak: zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, dbałość o czyste powietrze, zamiana transportu samochodowego na ekologiczny rower, segregacja śmieci, oszczędność energii, oszczędność wody. Narysowane przez dzieci listy zostały wywieszone w auli głównej przedszkola, gdzie społeczność przedszkolna mogła je oglądać.

W ramach obchodów Dnia Ziemi cała społeczność przedszkolna spotkała się w auli gdzie przedstawiciele dzieci z każdej grupy wiekowej przedstawiły krótki program słowno-muzyczny propagujący działania dla Ziemi.

Następnie wyposażeni w plakaty, postery, zielone pompony, ulotki dla mieszkańców wyruszyliśmy uliczkami osiedla nawoływać o utrzymywanie czystości w otoczeniu oraz udział w akcjach na rzecz Ziemi.

Myślę, że tak aktywnie spędzony dzień, pełen wrażeń i działań na zawsze pozostanie w pamięci nie tylko dzieci ale całej społeczności lokalnej.

 Gabriela Skrzypczak, Małgorzata Kołodziej, Edyta Maczka

Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

20140425101611

Uroczyście obchodzimy Dzień Ziemi

20140425111244

Happening uliczkami osiedla

20140425111129

Nawołujemy o utrzymanie czystości w otoczeniu

20140422103513

Listy dla Ziemi - gazetka dla rodziców

20140425105352

Przemarsz uliczkami osiedla.

20140425105341

Przemarsz uliczkami osiedla.

20140425104349

Dzieci piszą "Listy dla Ziemi" - prezentacja prac dzieci.

20140425104103

Wspólna zabawa z okazji Dnia ziemi.

20140425102853

Program artystyczny z okazji Dnia ziemi.