Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Program Zaadoptuj Rzekę oraz happening "Kolejka po wodę"

Raport z realizacji  programu

„Zaadoptuj rzekę”

 

W roku szkolnym 2014/2015 grupa „Sikorek” po raz kolejny  przystąpiła do programu „Zaadoptuj rzekę” propagowanego przez Klub Gaja z Bielska Białej. Do udziału w kolejnych działaniach zaprosiliśmy pozostałe grupy wiekowe, rodziców,pracowników przedszkola oraz leśniczego Pana Cezarego Wolnego.

Działania rozpoczęliśmy od zorganizowania wystawy plakatów pozyskanych w Klubie Gaja  oraz prac dzieci na temat „Nasze rzeki”.

Następnie odbyliśmy wycieczkę nad pobliski potok Kokociniec, który  wpada do rzeki Kłodnicy,a  który chcieliśmy zaadoptować.

Podczas spaceru dzieci obserwowały nurt, głębokość, czystość wody i brzegów potoku. Kolejnym punktem naszego planu było spotkanie z panem leśniczym, który poszerzył wiedzę dzieci na temat potoku.

 Pan leśniczy Cezary Wolny nie tylko wzbogacił naszą wiedzę na temat historii potoku Kokociniec i rzeki Kłodnicy, ale również pomógł nam pobrać próbkę wody z potoku. Uświadomił dzieciom, że wody potoku Kokociniec wpadają do rzeki Kłodnicy, ta z kolei zasila wody rzeki Odry, a Odra kończy swój bieg w Bałtyku.

Poszerzył wiedzę dzieci na temat czystości polskich rzek oraz przedstawił sposoby dbania o ich czystość.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie aktu adopcji rzeki Kłodnicy przedszkolakom.

Aby uświadomić wszystkim jak ważna i potrzebna do życia jest każda kropla wody  oraz , że nie wolno nam jej marnować dzieci urządziły happening –„Kolejka po wodę”, którą nad brzegiem potoku pan leśniczy rozlewał do kubeczków.

Po powrocie do przedszkola, podczas zabawy badawczej , dzieci porównywały wodę pobraną z rzeczki z wodą z kranu, stwierdziły, że woda jest zanieczyszczona i brzydko pachnie. Postanowiły, że staną się strażnikami potoku, zaopiekują się nim, będą nawoływały do utrzymania porządku w jego otoczeniu.

Podczas zajęć dzieci zapoznały się z zasadami racjonalnego gospodarowania wodą, poznają sposoby jej oszczędzania oraz wzięły udział w quizie  - „Woda źródłem życia”.

 Dzieci poznały również piosenkę na temat czystości wody i zasad jej oszczędzania.

Dla rodziców przeznaczona była gazetka ścienna na temat oszczędzania wody oraz postery  wykonane przez dzieci.

Mamy nadzieję , że wyżej wymienione działania nie tylko wzbogacą wiedzę dzieci i ich rodziców, ale także zaowocują przestrzeganiem zasad oszczędzania wody i większą troską o czystość otoczenia.

 

                        Raport  opracowały : mgr Gabriela Skrzypczak

                                                             mgr  Małgorzata Kołodziej

 

 

 

 

 


                                             

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0002

Wyruszamy nad potok Kokociniec

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0006

Nawołujemy o utrzymanie czystości w otoczeniu i oszczędzanie wody.

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0010

Woda drogocenny skarb.

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0011

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0013

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0017

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0020

Pobieramy próbkę wody z potoku do zabaw badawczych.

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0031

Happening "Kolejka po wodę"

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0032

Happening "Kolejka po wodę"

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0035

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0002

Wyruszamy nad potok Kokociniec

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0006

Nawołujemy o utrzymanie czystości w otoczeniu i oszczędzanie wody.

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0010

Woda drogocenny skarb.

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0011

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0013

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0017

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0020

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0031

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0032

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0035

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0002

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0006

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0010

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0011

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0013

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0017

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0020

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0031

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0032

NEWPRZEDSZKOLE ADOPCJA RZEKI BIG JUMP 2015 0035