Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Dzień Ziemi, zbiórka elektrośmieci, warsztaty ekologiczne, listy dla Ziemi

       Co roku 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. W tym roku 23 kwietnia  w ramach obchodów Dnia Ziemi cała społeczność przedszkolna spotkała się  w auli gdzie przedstawiciele dzieci z każdej grupy wiekowej przedstawiły krótki program słowno-muzyczny propagujący działania dla Ziemi. Następnie wyposażeni w plakaty, postery, ulotki dla mieszkańców wyruszyliśmy uliczkami osiedla nawoływać o utrzymywanie czystości   w otoczeniu oraz udział w akcjach na rzecz Ziemi.Celem tego święta jest popularyzacja ekologii oraz uświadomienie dzieciom zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu i postępującą urbanizacją oraz kształtowanie  u nich przekonania, że człowiek nie tylko niszczy przyrodę, ale może ją także uratować. Głównym przesłaniem tego dnia było zrozumienie szkodliwego oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze, wzbogacenie słownictwa dziecka o nowe nazwy ekologiczne (recykling), uświadomienie korzyści z powtórnego zagospodarowania odpadów i tego, iż każde nasze działanie wywiera wpływ na otoczenie. Ponadto dzieci wzięły udział  w akcji propagowanej przez Fundację Arka z Bielska Białej – „Listy dla Ziemi”. Akcję poprzedziły zajęcia dydaktyczne na temat działań jakie mogą podejmować ludzie na rzecz Ziemi i ochrony środowisk.  W ramach przygotowań do obchodów Dnia Ziemi.              W ramach obchodów Dnia Ziemi już po raz drugi razem z organizacją odzysku Stena Recycling przystapiliśmy do akcji zbiórki elektrosmieci. Wykonaliśmy poster zachęcajacy do oddania zużytego sprzetu elektronicznego i elektrycznego oraz przygotowaliśmy gazetkę dla rodziców informującą o rodzajach i typach elektrośmieci oraz ich wpływie na środowisko naturalne. Rodzice i tym razem nie zawiedli,przywozili do przedszkola zużyty sprzęt.

 

 

 

PRZEDSZKOLE DZIE+ ZIEMI 2015 002

montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia ziemi

PRZEDSZKOLE DZIE+ ZIEMI 2015 004

Uroczysty apel w auli przedszkola z okazji Dnia Ziemi

PRZEDSZKOLE DZIE+ ZIEMI 2015 007

Nasze listy dla Ziemi

PRZEDSZKOLE DZIE+ ZIEMI 2015 009

PRZEDSZKOLE DZIE+ ZIEMI 2015 015

Kochamy cię Ziemio.

PRZEDSZKOLE DZIE+ ZIEMI 2015 017

Wiemy jak dbać o naszą Ziemie.

PRZEDSZKOLE DZIE+ ZIEMI 2015 023

Przemarsz uliczkami osiedla. Nawoływanie o poszanowanie środowiska.

PRZEDSZKOLE DZIE+ ZIEMI 2015 028

Wystawka prac dzieci- "Nasze działania na rzecz Ziemi".

PRZEDSZKOLE DZIE+ ZIEMI 2015 029

PRZEDSZKOLE DZIE+ ZIEMI 2015 030

Dzieci piszą listy dla Ziemi.

PRZEDSZKOLE DZIE+ ZIEMI 2015 031

PRZEDSZKOLE DZIE+ ZIEMI 2015 033

Zbiórka elektrośmieci- informacje dla rodziców