Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Dzień Czystego Powietrza w MP nr 99 w Katowicach

X  Dzień Czystego Powietrza – 14.XI.2014 r.

 

Wzorem lat ubiegłych również tym roku przedszkolaki Miejskiego Przedszkola nr 99 z Katowic przyłączyły się do akcji propagowanej przez Fundacją Ekologiczną ARKA – Dzień Czystego Powietrza. W bieżącym roku jest to już X edycja.

Akcja przeprowadzana była pod hasłem „Kochasz dzieci nie pal śmieci”.

Miała  na celu zwrócenie uwagi na szkodliwe dla zdrowia palenie śmieci w piecach domowych. Nasze życie zależy od oddychania, od powietrza, dlatego tak ważne jest to, aby było ono czyste.                 

14 listopada we wszystkich grupach odbyły się zajęcia i zabawy edukacyjne i  badawcze,  w czasie  których dzieci zapoznały się                                            z właściwościami powietrza i jego rolą oraz niebezpiecznym dla zdrowia i środowiska problemem spalania odpadów.

 Dzieci wykonywały prace plastyczne pod hasłem „Czyste Powietrze - Zdrowy Człowiek” a następnie udały sie do auli, gdzie wzięły aktywny udział               w akademii z okazji Dnia Czystego Powietrza. Rozwiązały zagadki, obejrzały spektakl słowno-muzyczny, uczyły się prawidłowego oddychania, wspólnie śpiewały piosenki o szkodliwości palenia.  

 Następnie zaopatrzeni   w transparenty i maski przeciwpyłowe wyruszyliśmy na happening uliczkami pobliskiego osiedla. Mieszkańcom osiedla rozdaliśmy ulotki informujące o szkodliwości palenia oraz spalania niebezpiecznych odpadów w piecach domowych.W ramach obchodów X Dnia Czystego Powietrza grupy starsze zaangażowały się w realizację ogólnopolskiego profilaktycznego przedszkolnego programu antynikotynowego „Czyste powietrze wokół nas”.                                                                

Program ten był realizowany w ciągu tygodnia. Miał on na celu wzbogacenie wiedzy dzieci o dymach, ich rodzajach, pochodzeniu oraz szkodliwości dla środowiska i człowieka oraz uświadomienie dzieciom, że mają prawo domagać się , aby w ich obecności dorośli nie palili papierosów.

 

Gabriela Skrzypczak i Małgorzata Kołodziej

Miejskie Przedszkole nr 99 z Katowic

 

Zdjcie0673

Nasze prace na temat zanieczyszczeń powietrza

Zdjcie0671

Nasze prace na temat zanieczyszczeń powietrza

Zdjcie0672

Nasze prace na temat zanieczyszczeń powietrza

Zdjcie0663

Uroczyste obchody Dnia Czystego Powietrza w auli przedszkola - montaż słowno-muzyczny

1 PRZEDSZKOLE DZIE CZYSTEGO POWIETRZA 2014 0002

Nawet przedszkolaki wiedza jak dbać o czystość powietrza.

1 PRZEDSZKOLE DZIE CZYSTEGO POWIETRZA 2014 0022

Czyste powietrze wokół nas.

1 PRZEDSZKOLE DZIE CZYSTEGO POWIETRZA 2014 0001

Uroczyste obchody Dnia Czystego Powietrza w auli przedszkola - montaż słowno-muzyczny

1 PRZEDSZKOLE DZIE CZYSTEGO POWIETRZA 2014 0008

Chcemy żyć w czystym środowisku.

1 PRZEDSZKOLE DZIE CZYSTEGO POWIETRZA 2014 0018

Wyruszamy w teren nawoływać o dbałość o czystość powietrza.

1 PRZEDSZKOLE DZIE CZYSTEGO POWIETRZA 2014 0004

1 PRZEDSZKOLE DZIE CZYSTEGO POWIETRZA 2014 0013

1 PRZEDSZKOLE DZIE CZYSTEGO POWIETRZA 2014 0016 1

Nawołujemy do dbałości o czystość powietrza.

Zdjcie0667

Nawołujemy do dbałości o czystość powietrza.